Får en ideell förening förvalta mark?

2021-03-28 i Föreningar
FRÅGA
Får en ideell förening förvalta mark?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är en ideell förening?

Den förutsätts uppfylla något av dessa krav:

Den har en ideell målsättning, och det är oavsett om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet eller inte.Den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen, men inte genom ekonomisk verksamhet.

Som exempel på ideella föreningar finns fackliga organisationer, politiska partier eller idrottsföreningar.

Med ekonomisk verksamhet avses en affärsmässigt organiserad eller bedriven verksamhet. Med ideellt ändamål avses i princip allt som inte är ekonomisk verksamhet. En ideell förening är en juridisk person som kan ingå avtal och/eller driva näringsverksamhet. Det finns därför ingenting som hindrar en ideell förening att förvalta mark, så länge den uppfyller kraven ovan.

Vänligen,

Natalin Kabro
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (495)
2021-04-14 Vem kan fatta beslut om installation av en hiss i en bostadsrättsförening?
2021-03-31 Motionsrätt ideell förening
2021-03-29 Kan jag som medlem i en ideell förening nekas att ta upp viss fråga på föreningens årsmöte?
2021-03-28 Kan en samfällighet ha en digital årsstämma?

Alla besvarade frågor (91307)