Får en god man förordnas mot huvudmannens vilja?

2017-08-24 i God man
FRÅGA
Har en vän som har god man, emot sin vilja. Kommunen ansåg att han behövde en och tillsatte bara en. Eftersom han är både norsk och svensk medborgare, bor i Sverige, vill han åka till Norge, till en läkare där och få ett läkarutlåtande på att han är vid sina sinnens fulla bruk. Nu vägrar hans gode man att betala räkningen från läkaren. Får det verkligen gå till så här?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen du beskriver låter onekligen mycket märklig. Flera delar av din berättelse är oförenliga med hur ett godmanskap fungerar enligt svensk rätt.

Till att börja med är det märkligt hur godmanskapet uppstod i din väns fall. En kommun får inte självmant förordna en god man. Ett sådant förordnande ska nämligen tingsrätten besluta om. Tingsrätten får inte heller besluta om godmanskap utan huvudmannens samtycke, såvida inte huvudmannens tillstånd förhindrar att rätten inhämtar hans eller hennes samtycke (11 kap. 4 § FB). Frågan om godmanskap måste alltså ha prövats av tingsrätten och rätten måste ha ansett att din väns psykiska tillstånd är så illa att hans samtycke inte kan inhämtas. Annars har inte förordnandet gått rätt till.

Nästa detalj som jag tycker är märklig är problemet med räkningen från läkarundersökningen. Vid ett förordnande om godmanskap behåller nämligen huvudmannen sin rättshandlingsförmåga. Det innebär att han eller hon kan vidta bindande rättsliga handlingar även utan den gode mannens medverkan. Huvudmannen kan ingå avtal, föra sin egen talan i domstol och betala räkningar på egen hand. Det är det som skiljer godmanskap från så kallat förvaltarskap, som innebär att huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga. Att den gode mannen i din väns fall vägrar att betala räkningen borde alltså inte spela någon roll eftersom din vän kan betala den på egen hand.

Sammanfattningsvis ska alltså tingsrätten pröva frågan om godmanskap, inte kommunen. I huvudregel får en god man inte förordnas för din vän utan hans samtycke. När ett godmanskap har förordnats behåller dock din vän sin rättshandlingsförmåga. Han får fortfarande självmant ingå avtal och betala sina egna räkningar.

Jag föreslår att du pratar med din vän för att närmare undersöka det som jag har pekat ut som märkligt. Fråga honom om det verkligen är en god man han har och inte en förvaltare, och om det verkligen var kommunen som beslutade om förordnandet. Om det var kommunen som självmant beslutade om godmanskapet är förordnandet ogiltigt. I så fall saknar den "gode mannen" behörighet agera som ställföreträdare för din vän. Om frågan har prövats av tingsrätten bör ni istället undersöka hur rätten motiverade sitt beslut att förordna en god man utan din väns samtycke. Kanske finner ni fler svar i rättens motivering.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (554)
2022-01-02 Kan jag förordnas som god man trots att jag är straffad?
2021-12-31 Får en god man inleda en skadeståndsprocess åt huvudmannen?
2021-12-30 Hur omfattande är förvaltares befogenheter?
2021-12-28 Vad räknas som gemensamma tillgångar i äktenskap?

Alla besvarade frågor (98466)