Får en förälder ta barnets mobil?

2020-12-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min x man har tagit min dotters mobil som bestraffning i ca 3 mån nu. Det är hemskt för min dotter som gärna vill ha kontakt med mig o kompisar samt som säkerhet då hon åker buss ensam.Fråga: är det lagligt att göra så här?Jag har köpt mobilen och står för abonnemanget.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas i föräldrabalken (FB).

Omyndig

Den som är under arton år är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (9 kap. 1 § FB). Barnet får dock själv råda över vad hen genom eget arbete förvärvat efter det han fyllt sexton år (9 kap. 3 § FB). Av din fråga framgår det att du har köpt mobilen. Det innebär alltså att din dotter har inte rätt att själv råda över mobilen utan den rätten tillfaller hennes förmyndare (12 kap. 1 § FB).

Förmyndares roll

För barn som står under vårdnad av bägge föräldrarna är dessa förmyndare (10 kap. 2 § FB). Förmyndare, gode män och förvaltare skall omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde (12 kap. 3 § FB). Om en persons egendom skall förvaltas av fler än en förmyndare, god man eller förvaltare, skall ställföreträdarna utöva förvaltningen gemensamt (12 kap. 12 § första stycket FB). Eftersom egendomen ska förvaltas gemensamt har båda föräldrar rätt att bestämma hur egendomen ska förvaltas. Vardera förälder har rätt att säga nej till det beslut som fattas av den andra - en form av "vetorätt". Kan man inte komma överens till hur egendomen ska förvaltas så kan man vända sig till överförmyndare, som sedan ska bestämma hur egendomen ska förvaltas (12 kap. 12 § andra stycket FB).

Hoppas du fick svar på din fråga! God jul och gott nytt år!

Önskar,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3605)
2021-04-18 Ofullständig fråga
2021-04-14 Om man säljer enskild egendom blir pengarna man får enskild egendom?
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?
2021-04-11 Kan jag hindras från att träffa min sambos barn?

Alla besvarade frågor (91389)