Får en dödsbodelägare agera utan de andra dödsbodelägarnas samtycke?

FRÅGA
Hej, Har en fundering om ett dödsbo, med flera dödsboägare, är det tillåtet en en av dödsboägaren är det utan de andras vetskap, och stökar på och plockar.Tack på för hand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en dödsbodelägare kan handla utan de andra dödsbodelägarnas vetskap. Svaret på din fråga regleras i Ärvdabalken (ÄB), så det är dit jag kommer hänvisa i mitt svar.

Enligt 18 kap. 1 § ÄB har dödsbodelägare till uppgift att gemensamt förvalta dödsboet. Alla åtgärder som dödsbodelägare gör för dödsboets räkning måste beslutas av alla dödsbodelägare tillsammans. Det krävs alltså att ni dödsbodelägare är överens om vad som ska göras för dödsboets räkning. Det enda undantaget från denna regel är om en dödsbodelägare utför en åtgärd som inte går att skjuta upp. Sådana åtgärder får utföras utan att först få samtycke från övriga dödsbodelägare.

Det kan dock vara värt att poängtera att förvaltningen i dödsboet ska vara inriktad på att utreda och avveckla boet. I lagen finns det inga detaljer om vilka exakta åtgärder som ingår i dödsbodelägarnas gemensamma förvaltning, men några exempel vad förvaltningsåtgärderna kan innebära är att klarlägga tillgångar och skulder, och ingå eller säga upp olika avtal. Det kan exempelvis röra sig om att sälja viss egendom, säga upp hyresavtal eller betala av skulder. Förvaltningen avser endast den dödes tillgångar och skulder, alltså själva kvarlåtenskapen.

Sammanfattningsvis krävs det alltså samtycke från alla dödsbodelägare innan en ensam dödsbodelägare kan utföra förvaltningsåtgärder i dödsboet. Jag vet inte riktigt vad "stökar och plockar" innebär, men om det skulle röra sig om förvaltning av den dödes tillgångar och skulder på något sätt så krävs att ni andra samtyckt till åtgärderna.

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Har du någon annan fundering är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Saga Sthen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1113)
2021-10-25 Får en dödsbodelägare begära en utomstående boutredningsman?
2021-10-24 Kan man överföra sitt arv till annan person?
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?

Alla besvarade frågor (96515)