FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt12/07/2018

Får en anhörig till en dement person ta hand om dennes ekonomi?

Min syster är sambo med en dement man, och är god man men ej den ekonomiska biten, hur kan hon betala räkningar via giro och ta ut pengar till hyggien och klädköp mm, mannen är ej kababel att skriva under med sitt namn, banken säger hon måste komma in och betala räkningar och betala typ 70kr x-tra är detta verkligen enda utvägen,? gäller paragraf 17 barnavårdsbalken och hur fungerar det? kan man hänvisa detta till banken?

Visst får hon ta ut pengar till hyggien o klädköp från hans bankort? sparar kvitton förstårs.

Får hon skriva under girobetalningarna ? i sådanafall med sitt eller hans namn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga förstår jag det som att du undrar vad föräldrabalkens 17 kapitel handlar om. Föräldrabalken (som förkortas FB) 17 kap handlar om de situationer när en person är behörig att i vissa fall rättshandla för en anhörig. Eftersom din syster är sambo med mannen så är hon anhörig till honom i lagens mening, 17 kap 2 §. Som anhörig får hon alltså i vissa fall ingå avtal och ta hand om sin sambos ekonomi. Jag kommer i mitt svar gå igenom vilka förutsättningar som krävs för att hon ska få ta hand om hans ekonomi samt vad det är hon får göra.

Din syster blir behörig när hon bedömer att det är uppenbart att hennes sambo pga sjukdomen inte kan ta hand om sin ekonomi
För att FB 17 kap ska gälla måste det vara uppenbart att mannen inte kan ta hand om sin ekonomi längre pga sin sjukdom och/eller hälsotillstånd, FB 17 kap 1 § 1 st. Den som bestämmer om mannen uppenbart inte kan ta hand som sin ekonomi längre är den anhöriga, dvs din syster, FB 17 kap 1 § 2 st.

Om din syster bedömer att hennes sambo uppenbarligen inte kan ta hand om sin ekonomi pga sin demenssjukdom blir hon behörig att ta hand om bland annat den del av sambons ekonomi som avser det dagliga livet, 17 kap 1 §. Behörigheten som din syster har enligt FB 17 kap omfattar det som inte godmanskapet omfattar. Eftersom godmanskapet inte omfattar det ekonomiska så kan det istället omfattas av din systers behörighet i egenskap av anhörig till sin sambo.

Eftersom din systers behörighet att ta hand som in sambos ekonomi grundas på hans sjukdom och att hon är anhörig så behöver hon inte en fullmakt.

En anhörig ställföreträdare är behörig att ta hand som den dagliga livsföringen
Eftersom uttag av pengar för att köpa kläder och hygienartiklar tillhör den dagliga livsföringen så får din syster göra det. Även betalning av räkning genom bank- eller plusgiro omfattas av den anhöriges behörighet. Din syster ska alltså både få ta ut pengar för att kunna göra dagliga inköp samt betala räkningar med bank- eller plusgiro (för lagstöd se förarbete Prop. 2016/17:30 sida 87-88). Din syster får även lämna medgivande för autogiro, flytta pengar mellan sin sambos konton, ta ut pengar som sambon får i ersättning eller bidrag från exempelvis pension eller bistånd.

Om din syster skriver under en betalning för sin sambo så ska hon skriva under med sitt namn.

Det din syster kan behöva göra är att en första gång gå till banken och visa att hon är anhörig och att hon därför är behörig att ta ut pengar, betala räkningar etc. för sin sambo. Att hon är anhörig (sambo) kan hon visa genom ett personbevis för adress, ett sådant finns här.

Lojalitetsplikt
Som anhörig ställföreträdare har din syster en lojalitetsplikt mot sin sambo. Hon behöver dokumentera det hon gör. Hans ekonomiska medel ska hållas avskilda och hon ska ta hänsyn till hans vilja och intressen, FB 17 kap 4 §.

Utökat godmanskap?
Kraven på om din systers sambo har en beslutsförmåga eller inte är samma som kraven som uppställs för att anordna en god man eller förvaltare. Ett andra alternativ är därmed att sin syster begär att godmanskapet ska utökas till att även omfatta ekonomin.

Sammanfattningsvis är din syster behörig att ta hand om sin sambos ekonomi eftersom de är sambor. Hon behöver ingen fullmakt utan ska kunna ta hand om den del av hans ekonomi som avser den dagliga livsföringen. Din syster kan behöva visa banken att hon är anhörig till sin sambo genom ett personbevis från skatteverket.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa en till fråga här eller kontakta våra jurister här.

Med vänliga hälsningar,

Louise BergstrandRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”