Får en 17-åring ingå anställningsavtal utan vårdnadshavares samtycke?

2020-12-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Om en 17årig person signerar ett avtal med ett svenskt företag där avtalets syfte är att personen ska utföra proffisionellt spelande på dator (esport) utan målsmans underskrift, är avtalet då giltigt?I avtalet finns obligationer mot spelaren och även ett arvode som spelaren ska få utbetalt av företaget.Man kan jämföra med att en 17årig fotbollsspelare signerar ett avtal med en svensk fotbollsklubb utan målsmans underskrift.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med tanke på att personen som beskrivs har ingått ett avtal med ett företag där hen ska utföra spelande av datorspel i utbyte mot ersättning, tolkar jag det som att personen ingått ett anställningsavtal. Jag kommer därför i mitt svar utgå från att avtalet är ett anställningsavtal.

Eftersom personen är under 18 år, är personen underårig. Underårigas rätt att ingå avtal regleras i föräldrabalken.

Får en 17-åring ingå anställningsavtal utan vårdnadshavares samtycke?

En person som är under 18 år kan som huvudregel inte ingå bindande avtal (9 kap 1 § föräldrabalken). Det finns dock undantag till denna regel. Ett av undantagen är att en person som fyllt 16 år, på egen hand får ingå anställningsavtal, under förutsättning att vårdnadshavaren samtyckt till detta (6 kap. 12 § föräldrabalken).

Sist nämnda bestämmelse har dock liten praktisk betydelse. Vårdnadshavaren behöver inte närvara när avtalet skrivs under och vårdnadshavaren behöver inte skriftligen acceptera avtalet. Det räcker med att vårdnadshavaren är medveten om att barnet ska ta ett arbete och på så sätt samtycker till anställningen. Är däremot vårdnadshavaren omedveten om anställningsavtalet kan det inte föreligga samtycke. Om det inte finns ett samtycke från vårdnadshavaren, kan avtalet ogiltigförklaras.

Slutsats

Eftersom personen du beskriver är över 16 år så har personen rätt att ingå anställningsavtal på egen hand. Detta förutsätter dock att personen har 17-åringen har sin vårdnadshavares samtycke till att ingå avtalet. Vårdnadshavarens samtycke behöver inte vara skriftligt. Det räcker om vårdnadshavaren är medveten om att deras barn tackar ja till en anställning. Om samtycke till anställningen finns, så är avtalet giltigt.


Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3603)
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?
2021-04-11 Kan jag hindras från att träffa min sambos barn?
2021-04-08 Kan man flytta inom samma kommun vid gemensam vårdnad?
2021-04-04 Folkbokförd på adress och arv

Alla besvarade frågor (91133)