Får ekonomisk förening ge medlem extra förmån som övriga i föreningen förvägras?

2021-01-15 i Föreningar
FRÅGA
Ekonomisk förening. Har man rätt att ge en medlem extra förmån, vilket förvägra övriga i föreningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För ekonomiska föreningar gäller likhetsprincipen, som kort sagt innebär att lika fall ska behandlas lika. Principen innebär dock inte att alla föreningsmedlemmar måste behandlas lika i varje enskild situation. Att en medlem får en förmån trots att andra medlemmar har förvägrats samma förmån är inte som utgångspunkt i enlighet med likhetsprincipen. Det är dock svårt att svara helt säkert då jag inte vet alla detaljer, men som utgångspunkt kan alltså sägas att det strider mot likhetsprincipen.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (544)
2021-12-04 Kan en enskild styrelseledamots rättshandling binda en bostadsrättsförening?
2021-11-29 Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?

Alla besvarade frågor (97711)