FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte11/06/2019

Får dödsbodelägare sälja den avlidnes tillgångar innan bouppteckning upprättats?

Kan dödsbodelägarna sälja den avlidnas enskilda firma innan bouppteckning har gjorts?

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Genom bouppteckningen får alla dödsbodelägare vetskap om den avlidnes tillgångar och skulder (20 kap. 4 § ärvdabalken). Vid bouppteckningen fastställs även vilka som är dödsbodelägare i dödsboet och personerna ska antecknas på bouppteckningshandlingen. Dödsbodelägarna kan efter upprättandet använda bouppteckningen som en legitimationshandling när de företräder boet. Bouppteckningen är alltså nödvändig för att delägarna ska kunna bevisa att de har rätt att sälja firman.

När bouppteckningen är gjord förvaltas dödsboet av alla dödsbodelägare gemensamt och försäljningen kräver samtycke från samtliga delägare (18 kap. 1 § ärvdabalken). Då dödsbodelägarna inte fastställs innan bouppteckningen är gjord, kan inte samtycke inhämtas före den tidpunkten.

Skulle några uppgifter i bouppteckningen inte stämma överens med dödsboets verkliga tillgångar, eller om viss tillgång saknas, kan ansvar för bedrägeri och förskingring aktualiseras. Säljs firman innan bouppteckningen upprättats finns även en risk att dödsbodelägaren blir skylig att ersätta boet för eventuell skada som uppkommit till följd av försäljningen (18 kap. 6 § ärvdabalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda BergströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?