Får den andra föräldern vårdnaden om barnen om jag som ensam vårdnadshavare dör?

2019-07-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Jag har fått vårdnaden om båda mina pojkar. Barnens mamma nekades umgänge med den äldre och har umgänge varannan helg med den yngsta. Jag har fått barn med en ny kvinna som jag bor ihop med. Och även barnen såklart. Min fråga. Vad händer om jag exempelvis skulle gå bort. Blir barnens biologiska mamma per automatik ensam vårdnadshavare igen då? Eller vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga om du vill veta vem som får vårdnaden av barnen när du dör. vårdnaden om barn regleras i Föräldrabalken (FB).

Om ena föräldern dör ska vårdnaden gå över till den andra föräldern, om båda föräldrarna hade vårdnaden ska den andra föräldern per automatik få ensam vårdnad (6 kap. 9 § FB).

I ditt fall, om den föräldern som har ensam vårdnad dör, kan den andra föräldern få vårdnaden genom att ansöka om vårdnaden hos rätten eller på anmälan av socialnämnden få vårdnaden av Tingsrätten. Vilket innebär att barnens biologiska mamma kan få vårdnaden av barnen även fast du nu har ensam vårdnad om du dör (6 kap. 9 § FB).

Vårdnaden överflyttas bara till den andra föräldern, den biologiska mamman, om det kan anses vara lämpligt för barnen. Vilket innebär att det kommer ske en bedömning om vad som är bäst för barnen och om den biologiska mamman är en lämplig vårdnadshavare eller inte (6 kap. 9 och 1 § FB). Det innebär att om mamman inte anses lämplig som vårdnadshavare kommer hon inte heller bli det om du dör. Vårdnaden kommer då övergå till en/två särskilt utvalda personer, som barnen kanske har haft bättre kontakt med än den biologiska mamman. (6 kap, 9 § FB).

Vilket innebär att mamman kommer få vårdnaden av barnen om hon anses som en lämplig vårdnadshavare, en bedömning av det kommer alltså att ske. Vidare kan du tex. i ett testamente önska vem som du vill ska bli vårdnadshavare över barnen om du avlider. Domstolen kan då eventuellt ta hänsyn till den önskningen, men denna regel är främst till för när båda föräldrarna avlider och inte bara en (6 kap. 9 § och 10a § FB).

Hur bedömningen, om den biologiska mamma får vårdnaden eller inte, är svårt att säga eftersom det beror på många olika omständigheter och framförallt vad som är bäst för barnen. Mycket kommer bero på mammans lämplighet som vårdnadshavare och tex hennes kontakt med barnen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3493)
2020-07-31 Fördelning av arv
2020-07-31 Vad händer med mina möbler hos min särbo om han avlider?
2020-07-31 Har vårdnadshavare informationsskyldighet gentemot varandra?
2020-07-29 Hur kan jag skydda min egendom vid efterarv?

Alla besvarade frågor (82582)