Får blivande exfru hälften av hus och bohag?

2019-03-20 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Kan blivande exfru begära hälften av mitt hus och bohag. Exfrun har aldrig stått skriven på adressen, aldrig bidragit med pengar till omkostnader. Vi har aldrig bott gemensamt, är skrivna på olika adresser.Jag har finansierat merparten av hennes bohag i hennes hem. Kan jag begära att få tillbaka detta?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om detta hittar du i äktenskapsbalken.

Bodelning

Vad ingår i en bodelning?

Vid skilsmässa ska era tillgångar fördelas mellan er genom en bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I bodelningen ingår all egendom som är giftorättsgods, vilket är allt som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § och 7 kap. 1–2 § ÄktB). Egendom går från giftorättsgods till enskild om ni har bestämt det i ett äktenskapsförord eller om någon make fått egendom i arv, testamente eller gåva från en annan person med villkoret att det ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). I ert fall kommer jag att utgå från att inga sådana villkor eller äktenskapsförord finns, eftersom du inte nämner något om det. Dessutom får vissa saker undantas från bodelningen, nämligen personliga föremål som kläder, vissa personliga rättigheter som tjänstepension och anspråk på lön som inte är utbetald (10 kap. 2–5 § ÄktB). I så fall kommer värdet av ditt hus, tillgångar och bohag och din frus bohag och andra tillgångar att ingå.

Din frus bohag

Det som du har finansierat kommer att ses som en tillgång för din fru om det är en fullbordad gåva (8 kap. 1 § första stycket ÄktB). För att det ska vara en fullbordad gåva i detta fall krävs det att sakerna har överlämnats till henne enligt traditionsprincipen, vilket verkar vara fallet eftersom ni inte bor tillsammans. Om du skulle vilja hävda att det inte är en gåva utan ett lån, är det du som måste bevisa detta, men jag utgår från att det inte var avsett som ett lån när du köpte och överlämnade sakerna.

Hur går en bodelning till?

Summan av varje makes giftorättsgods beräknas (alla tillgångar för maken läggs ihop) och sedan görs avdrag för de skulder som maken ska få täckning för (11 kap. 1–2 § ÄktB). Om ni inte har någon enskild egendom ska alla skulder räknas med och ges täckning för (11 kap. 2 § ÄktB). Båda makarnas nettoförmögenhet läggs ihop och ska sedan delas lika mellan makarna, samt att makarna ska få täckning för sina skulder genom att summan av skulderna läggs på värdet av vad maken får från likadelningen = den slutliga andelen från bodelningen (11 kap. 3 och 6 § ÄktB). Därefter kommer själva egendomen att fördelas mellan er så att den summa vardera make ska få ut täcks, i denna fördelning har du i första hand rätt att få din egendom och din fru hennes egendom, eller det ni önskar (11 kap. 7 § ÄktB). Den som har mest giftorättsgods kommer alltså att behöva lämna ifrån sig egendom eller motsvarande värde i pengar till den andra för att andelarna ska bli rätt (11 kap. 9 § ÄktB).

Skevdelning

Det finns en möjlighet till jämkning för den som kommer att behöva lämna ifrån sig egendom, det vill säga den med mest tillgångar, (12 kap. 1 § ÄktB). Det kan anses oskäligt med en likadelning om exempelvis äktenskapet varit kort, en person har ärvt egendom precis före ansökan om skilsmässan etcetera.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Cornelia Hansen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2424)
2020-02-17 Enskild egendom och bolag
2020-02-17 Ingår en fastighet som man fått i gåva i en bodelning?
2020-02-16 Hur långt efter upphörande av samboförhållande kan man begära bodelning?
2020-02-15 Hur räknar vi vid övertagande av bostadsrätt när vi äger olika stora andelar?

Alla besvarade frågor (77194)