FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder27/04/2021

Fängelsestraffets längd efter att den dömde varit häktad

Hejsan

Har en fråga .. Om en person fått ett fängelsestraff på 6 år o varit häktad i 11 månader när blir personen fri ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågan kommer jag använda reglerna i Lagen om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande och Brottsbalken (BrB).

Den dömde personens tid i häktet ses som avtjänad tid på fängelsestraffet

I de fall där en person blivit dömd till fängelse och varit kontinuerligt frihetsberövad i minst 24 timmar får tiden avräknas från fängelsestraffet (2 § första stycket Lagen om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande). Det betyder att den dömde personens tid i häktet räknas som avtjänad tid på fängelsestraffet. I detta fall ska därför fängelsestraffet på 6 år minska med de 11 månader personen var häktad.

Villkorlig frigivning efter 2/3 av fängelsestraffet är avtjänat

Utgångspunkten när en person döms till ett tidsbestämt fängelsestraff är att personen blir villkorligt frigiven när 2/3 av fängelsestraffet avtjänats (26 kap. 6 § första stycket BrB). Att bli villkorligt frigiven innebär att man istället för att sitta i fängelset blir frigiven under prövotid under den resterande tiden av fängelsestraffet. Prövotiden är minst ett år (26 kap. 10 § första stycket BrB). Om personen skulle begå nya brott under prövotiden kan den villkorliga frigivningen dras in.

I vissa undantagssituationer blir den dömde personen inte villkorligt frigiven efter 2/3 av fängelsestraffet. Den regel som behandlar detta blir utbytt med en ny regel 1 maj i år så nedan kommer jag utgå från den nya regeln. Det gäller när det finns särskilda skäl mot villkorlig frigivning (26 kap. 6a § första stycket BrB). Vid bedömningen om sådana särskilda skäl föreligger eller inte ska det beaktas hur den dömde betett sig i fängelset. Till exempel beaktas ifall personen inte deltagit eller misskött anvisade åtgärder som syftar till att förebygga återfall i brott eller på annat sätt främjar anpassning till samhället (26 kap. 6a § punkt 1 BrB). Ett annat exempel är när personen på ett annat allvarligt sätt brustit mot de föreskrifter och villkor som gäller för straffets verkställande (26 kap. 6a § punkt 2 BrB).

Sammanfattning

2/3 av 6 år är 4 år. Av de fyra åren har personen suttit häktad i 11 månader. Det betyder att personen har 3 år och 1 månad kvar i fängelse innan personen kommer bli villkorligt frigiven. Glöm dock inte att även om personen är frigiven har hen fortfarande prövotiden kvar.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba KristenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo