Fängelsestraff, villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte

2021-04-10 i Påföljder
FRÅGA
Hej, min bror blev häktad i oktober dvs han har suttit häktad i 6 månader nu, han har dömts till 2 års fängelse och jag vet att man brukar sitta 2 tredjedelar av straffet. Hur mycket är det kvar av hans straff då? Räknas den tiden som han suttit häktad bort från fängelsestraffet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser kring fängelsestraff finns i Brottsbalken (BrB) samt lag om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande.

Fängelsestraff och villkorlig frigivning

Precis som du säger är huvudregeln att man sitter i fängelse två tredjedelar av det dömda straffet, därefter sker en villkorlig frigivning (26 kap 6 § BrB). Man får även räkna av den tid man suttit häktad (2 § lag om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande). För din bror, som blivit dömd till två års fängelse, men som innan dess suttit häktad i sex månader, innebär det att han lär sitta i fängelse i ca 12 månader. Efter dessa 12 månader blir han alltså villkorligt frigiven. Prövotiden motsvarar den tid som återstår av straffet, men minst ett år. Om han under prövotiden begår ett nytt brott kan det innebära att domstolen dömer till ny påföljd. Den tidigare påföljden blir dock oförändrad, istället ska han verkställa båda påföljderna parallellt (34 kap 1 § BrB).

Under den villkorliga frigivningen får din bror bo hemma, men regelbunden kontakt med frivården brukar krävas under en viss tid. Det kan även bli aktuellt med samarbeten med andra myndigheter. Frivården kan även uppföra särskilda föreskrifter som måste följas, i syfte att hjälpa din bror att återanpassa sig till samhället och att inte återfalla i brottslighet.

Det ska dock noteras att det finns undantag till huvudregeln och att det alltså inte är säkert att det är just på detta vis din bror kommer avtjäna sitt straff. Om det finns synnerliga skäl kan den villkorliga frigivningen skjutas upp (26 kap 6a § BrB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lovisa Lindgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96356)