Fängelse för ostraffad lagbrytare

2017-11-18 i Påföljder
FRÅGA
Hej jag undrar om en ostraffad får fängelse?Eller stannar det vid böter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Brottsbalken 30 kap. 4 § anges att rätten ska fästa viktig vid olika omständigheter i det specifika fallet som talar för att den tilltalade ska få en lindrigare påföljd än fängelse. Exempel på sådana omständigheter kan vara att den tilltalades vardag har eller kan komma att påverkas oproportionerligt mycket om ett fängelsestraff skulle dömas ut.

Som skäl för fängelse får rätten fästa vikt vid brottslighetens straffvärde och art och även beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Ett artbrott är där följden presumeras vara ett fängelsestraff (e.x. grovt rattfylleri eller mened)

Som någon sorts tumregel kan sägas att om personen tidigare är ostraffad och brottet inte är ett artbrott eller något annat brott av grov karaktär så undviks fängelsestraffet.

Hoppas att du fått svar på din fråga

Vänligen,

David McKenzie
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1611)
2021-11-29 Vad händer om man inställer sig för sent?
2021-11-28 Möjligheten att omvandla fängelsestraff till fotboja
2021-11-28 Påföljdsbestämning för ny brottslighet tätt inpå tidigare (likartad) brottslighet
2021-11-28 Böter eller fängelse vid narkotikabrott och rattfylleri

Alla besvarade frågor (97421)