Få kvarsittningsrätt verkställd

Har fått detta beslutat av tingsrätten gällande våran tvist när det kommer till vem som ska få bo kvar i våran gemensamma hyresrätt tillsammans med våran gemensamma dotter (och min son)

Hur ska detta tolkas? Och vart kan jag vända mig för att få hjälp med att få maken (ligger i skilsmässa som går igenom den 13 oktober då papper m.m skickas in för avslut)

• X ska ha rätt att bo kvar i parternas gemensamma bostad, till dess att frågan har avgjorts genom en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft eller till dess att bodelning har skett.

• Vid en samlad bedömning finner tingsrätten därmed att X är den av parterna som har störst behov av att få bo kvar i den gemensamma bostaden. Det finns alltså skäl att förordna om att X ska ha kvarsittningsrätt till den gemensamma bostaden, dock längst till dess att bodelning sker.


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om kvarsittningsrätt

Under betänketiden, som i vissa fall föreligger innan äktenskapsskillnad, kan en make erkännas kvarsittningsrätt. Begäran om kvarsittningsrätt görs till tingsrätten oftast i samband med ansökan om äktenskapsskillnad. Det innebär att en av makarna får ensamrätt till bostaden fram till det att äktenskapsskillnad meddelas och bodelning är förrättad (14 kap. 7 § äktenskapsbalken). Den andra maken måste omedelbart flytta ut och kan inte längre röra sig fritt i bostaden. För kvarsittningsrätten spelar det ingen roll vem som äger bostaden, det avgörande är vem som har störst behov av den. Detta avgörs ofta mot bakgrund av sociala hänsynstaganden, till exempel om det finns barn med i bilden.

Tingsrättens besked och dess verkställighet

I ditt fall verkar tingsrätten ha gått på din linje och ansett att du har stort behov av bostaden. Du har därmed fått kvarsittningsrätt. Det innebär att din make omedelbart måste flytta. Om din make inte flyttar ut så kan du vända dig till kronofogden för att få beslutet verkställt.

Om du har några ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen.

Vänligen,

Hanna SalajinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000