Få ersättning från banken efter kortbedrägeri?

FRÅGA
Hej! Min fru råkade ut för ett Swedbank bedrägeri. Hon hade haft problem med kortet som blev spärrat. Blev sedan uppring utav swedbanks kund nummer och en bedragre som lurade henne att de var fortsatta försök till uttag på kortet. Hon loggade in och såklart tog dem alla sparpengar 51000kr. Efter polisanmälan och kontakt med swedbank vill de inte betala ut ers då hon lämnat ut sina upg. Men jag anser inte hon varit så oaktsam då hon dubbelkollade nr som ringde. Exakt samma som swedbanks. Swedbank har inte varnat för att deras nr används så här. Fick även svar att de inte vill att det kommer ut då det är dålig pr detta finns på inspelat samtal. Hur gör vi för att gå vidare? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt l5 § lag om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, ansvarar kontohavare högst för 1200 kronor i det fall obehörig transaktion genomförts, på grund av att man underlåtit att skydda sin kod. Har man varit grovt vårdslös ansvarar man som konsument upp till 12 000 kronor och om man agerat särskilt klandervärt får man svara för hela beloppet. Frågan blir alltså om din frus agerande kan klassas som "särskilt klandervärt".

Av lagens förarbeten följer att de villkor som enligt kontoavtalet gäller för hanteringen av koden kan vara vägledande för bedömningen av vilka krav på aktsamhet som ställs. Samtliga banken ålägger kontohavare att skydda koder mot obehörig användning. Med tanke på att koderna krävs vid pengaöverföringar via internetbank, finns anledning att kräva särskild aktsamhet vid hantering av koderna. Att lämna ut koder är ett stort avsteg från den aktsamhet som kan krävas. Din fru har emellertid endast indirekt lämnat ut kod och får möjligen anses, i viss mening, som vårdslös.

Ni bör kontakta banken igen för att försöka argumentera för att din fru visserligen agerat oaktsamt, men inte vårdslöst. Eftersom det var samma nummer som banken vanliga telefonnummer, får hon sägas varit i god tro avseende vem som ringde. Hon har också, som sagts ovan inte lämnat ut koden, utan enbart loggat in på kontot och indirekt tillhandahållit koden. Banken har heller inte varnat om detta förfarande. Att det skulle se dåligt ut ska inte belasta er. Lyckas detta inte återstår bara att i domstol försöka få rätt mot banken.

Det är emellertid av betydelse, att huvudregeln är att den som förlorar ett mål får betala motpartens kostnader och sina egna (18 kap.1 § rättegångsbalken). I det fall det tvisten berör inte är värt mer än ett halvt basbelopp (22 750), finns en regel som begränsar storleken på den ersättning man kan bli skyldig att betala (18 kap. 8a § rättegångsbalken). Överstiger värdet av tvisteföremålet ett halvt basbelopp kan det bli mycket dyrt att förlora. Allmänt bör sägas att har man inte tidigare erfarenhet från domstolsprocess eller är relativt säker på att vinna bör man, innan man ansöker om stämning, konsultera en sakkunnig.

Vill ni emellertid ha hjälp med en stämningsansökan, kan ni kontakta Lawline på info@lawline.se.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?