Exmake gömmer tillgångar

2019-05-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
HejMin man vill skiljas , vi har skickat in papper till domstol men nu fått följ frågor om vi skiljas utan betänketid; har det någon betydelse om man begär äktenskapsskillnad innan eller efter bodelningen är klar ? Han har flyttat pengar från vårt gemensamma konto , kan jag begära tillbaka dessa vid försäljning av lägenheten? Kan jag begära kvarsittningsrätt tills bodelningen är klar? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När man ansökt om äktenskapsskillnad så kan makarna välja att ta en betänketid på minst 6 månader och upp till ett år innan ansökan förfaller och man måste ansöka om äktenskapsskillnad på nytt enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 5 kap. 3 §. Har någon av parterna hemmavarande barn under 16 år måste dock äktenskapsskillnaden föregås av betänketiden enligt ÄktB 5 kap. 1 §. Är makarna eniga och inga hemmavarande barn finns så kan man ansöka om att få ta ut skilsmässan på en gång.

Det som händer då är att bodelningen som ska göras enligt ÄktB 9 kap. 1 § har sin utgångspunkt i de förhållanden som rådde vid den kritiska tidpunkten, alltså när ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten enligt ÄktB 9 kap. 2 §. Det spelar alltså ingen roll att han flyttat över medel.

Däremot kan du ansöka om att få en bodelningsförrättare om du misstänker att ni kommer att ha svårt att komma överens enligt ÄktB 17 kap. Det ansöker du om hos tingsrätten.

Det finns även möjlighet att få hjälp av domstolen att sätta delar av tillgångarna under förvaltning för att skydda den ena parten om man misstänker att den andra kommer att markant minska sitt giftorättsgods enligt 9 kap. 8 §.

Vem som kommer att ha rätt till ert gemensamma boende om båda vill bo kvar är svårare att svara på med den givna informationen. Det beror nämligen på fler omständigheter, t ex om den ena parten har förvärvat boendet i arv eller testamente, om den är enskild egendom, om det finns barn inblandade. Det finns många frågor i våra arkiv som behandlar detta ämne!

Hoppas du fått svar på i alla fall några av dina frågor och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll