FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder20/10/2014

Eventuell påföljd vid narkotikabrott

hejsan jag undrar lite över vad jag kan vänta mig för påföljd om jag döms för följande. innehav av narkotika eget bruk kommer neka till anklagelsen men kan heller inte säga vilken som är den som lämnade sin väska hos mig med detta i. 12 gram ca amfetamin.. Själv e jag 100 % invalidiserad och svårt hjärtsjuk. Ligger periodvis på sjukhuset och har 25 hjärtoperationer bakom mig.

jag kan tydligen inte få fotboja sa kriminalvården vid möte då jag inte kan arbeta och fängelse straff kan göra mig ännu sämre är jag rädd...

vad kan hända om jag dömms och vad har andra fått för dom och påföljd med samma utgångspunkt..

vore jättesnällt om jag fick ett svar o ett hum om vad det kan bli. jag har inte fått kontakt med min advokat ännu .

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Först och främst ska det påpekas att det generellt sett är väldigt svårt att ge ett klart svar vad gäller påföljder utan att ha tillgång till allt material som domstolen baserar sin dom på. Jag ska dock försöka ge dig en så utförlig bild som går utifrån den information du har angett.

Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen(NSL). I 1 § anges bl.a. att den som olovligen förvarar narkotika döms till fängelse i max tre år. I 2 § regleras ringa narkotikabrott. 

Ett innehav på ca 12 gram amfetamin har i praxis ansetts utgöra narkotikabrott av normalgraden. I NJA 2012 s. 650 görs hänvisningar till tidigare praxis, där bl.a. ett innehav av drogen Mefedron (som HD har jämställt med amfetamin när det gäller straffvärde) gav följande straffvärde: innehav av tio gram motsvarar fängelse en månad och innehav av 15 gram motsvarar fängelse två månader. Ditt innehav på 12g har alltså ett straffvärde på max 2 månader. 

Detta är emellertid endast riktlinjer vad gäller straffvärdet. Och att din gärning har ett straffvärde på någon månads fängelse innebär inte automatiskt att fängelsestraff kommer att utdömas. I Sverige har vi en presumtion mot fängelsestraff om straffvärdet understiger 12 månader, om den skyldige är tidigare ostraffad och om det inte rör sig om ett "artbrott". Narkotikabrott är dock en brottstyp som faller in under artbrott. Artbrott är helt enkelt brott som rättsväsendet anser är extra allvarliga och därför kan man tänka sig att utdöma fängelsestraff även när det rör sig om straffvärden under 12 månader.

Då domstolen bestämmer påföljd tar man dock hänsyn till en mängd omständigheter, bl.a. dina personliga förhållanden, huruvida villkorlig dom/skyddstillsyn kan vara lämpligare än ett fängelsestraff etc. Jag kan därför inte svara mer exakt än vad jag angivit ovan. Fängelsestraff KAN utdömas i ett fall som detta. Dock blir fängelsestraffet inte längre än någon månad. Om du är tidigare ostraffad skulle jag dock gissa på att domstolen inte väljer att döma till fängelse utan istället väljer någon annan påföljd. 

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo