Ersättning för sakskada

FRÅGA
Hej! Jag har idag haft en kund inne i butik som provat en duscholja själv vid vårt handfat. Han råkar sedan spilla på sig själv och får en fläck på sin kavaj. Vi som personal var ej inblandade i denna händelse utan såg på avstånd när det hände.Nu begär han ersättning för sin kavaj då han menar på att det är vårt fel då detta hände i vår butik.Det ska tilläggas att det ej var en defekt produkt som han provade.Har han rätt till ersättning eller hur ska man gå tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar om kunden i detta fall kan begära ersättning för den fläck som denne fått på sin kavaj.
Det är alltså fråga om en sakskada, vilket regleras i 2 Kap 1 § Skadeståndslagen.

När är man skyldig att ersätta en skada?
För att man ska bli skyldig att ersätta en sakskada räcker det med att man har orsakat skadan genom vårdslöshet. När man bedömer om någon har varit vårdslös kan man inledningsvis t
jämföra skadevållarens agerande med de olika normer som finns, exempelvis lagstiftning.
Strider agerandet mot detta brukar det i regel anses som vårdslöst. Når man inte framgång med detta får man istället göra en mer allmän bedömning där man tittar på faktorer så som hur allvarlig är den sannolika skadan är och vad man hade kunnat göra för att undvika skadan, sedan göra en helhetsbedömning utifrån detta.

För att man ska bli ersättningsskyldig finns det också ett krav på adekvat kausalitet. Detta innebär att det ska finnas ett orsakssamband mellan handlingen och skadan och att skadan ska ha varit förutsebar ur skadevållarens synvinkel. Detta för att man bara ska kunna bli ersättningsskyldig för sådana saker som man rimligtvis kan bära risken för. Alltså, man ska inte behöva bli ersättningsskyldig för alltför slumpmässiga effekter av ett handlande.

Hur mycket ska man ersätta?
Vad ersättning för sakskada omfattar regleras i 5 Kap 7 § Skadeståndslagen. Man kan bli ersättning för partiell skada (skadan kan repareras) eller totalskada (ersättningen ska motsvara sakens värde). Vid totalskada ska man alltså ersätta sakens värde. Där tar man utgångspunkt i nypriset för motsvarande egendom och därefter gör man avdrag för värdeminskning (ålder och bruk) Vid partiell skada har den som har rätt till ersättning en skadebegränsningsplikt som innebär att man ska välja ett alternativ som ger en rimlig kostnad, alltså ska man skicka ett plagg på kemtvätt ska det inte kosta mer än vad det behöver göra normalt.

I det aktuella fallet
I detta fall anser jag (utefter de omständigheter jag har fått från din fråga) att det för det första kan ifrågasättas om handlandet i fråga varit vårdslöst. Att det funnits en duscholja som kund har kunnat prova vid ett handfat (som ej var en defekt produkt) kan inte anses gå emot någon norm och det kan inte heller ses som utmärkande vårdslöst efter en allmän bedömning (se ovan).

För det andra kan det också ifrågasättas om det föreligger adekvat kausalitet mellan handlingen och skadan. Det kan antas att kunden i detta fall spillt olja på sin kavaj är något som är en slumpmässig effekt som ni, i butiken, med svårighet kunnat förutse och det kan därmed anses att ni inte ska bära kostnaden för detta.

Skulle det ändå vara så att ni skulle ersätta skadan (I detta fallet kan jag tänka att det skulle kunna bli fråga om kemtvätt) ska det påpekas att kunden i detta fall har en skadebegränsningsplikt. Det ska alltså inte kosta mer än vad som behövs att åtgärda skadan, exempelvis att kunden väljer en kemtvätt med rimliga priser.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (325)
2020-10-06 Ersättning vid skada orsakat av en katt
2020-10-04 Föreligger skadeståndsansvar för budgivare som dragit sig ur efter vunnen budgivning?
2020-09-30 Kan man få skadestånd för att någon har sprungit på en så man skadar sig?
2020-09-25 Förutsättningar för ersättning

Alla besvarade frågor (85358)