FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad28/07/2019

Erkännande av skilsmässa i Filippinerna

Hej!

Har en fråga om skiljsmässa. Jag och min fru gifte oss borgerligt i Filippinerna 2002. Hon fick uppehållstillstånd och flyttade till sverige, fick personnummer och folkbokfördes. Jag är svensk sen födseln. Vi registrerades som gifta men jag minns inte hur det gick till.

2012 skiljde vi oss i Sverige. Har igår kollat med tingsrätten om de även skiljde oss i Filippinerna men det har de inte gjort och tror inte att de kan göra det heller

Hur går vi tillväga för att få oss skiljda även i Filippinerna? Har läst här på lawline att det ska gå att göra via svensk tingsrätt mha av Bryssel II-förordningen och internationella äktenskapslagen, förkortat IÄL.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mitt råd är att du vänder dig till en filippinsk jurist med din fråga. Jag förklarar nedan utförligt varför.

Din fråga rör det rättsområde som kallas internationell privaträtt – alternativt kort och gott IP-rätt – det rättsområde som reglerar sådana frågor som vilket lands lagar och domstolar som är tillämpliga när en situation, som nu till Filippinerna och Sverige, har koppling till flera länder.

En annan av IP-rättens stora frågor är erkännande av utländska domar. Annorlunda uttryckt reglerar IP-rätten hur exempelvis svenska myndigheter förhåller sig till en skadeståndsdom avkunnad i Italien, eller hur den filippinska staten förhåller sig till en skilsmässa utdömd i Sverige.

Som huvudregel kräver erkännanden av utländska domar att man ansöker om erkännande av domen i det specifika landet. Det är i grund och botten en fråga knuten till varje stats suveränitet att inte erkänna andra staters domar hursomhelst.

Du nämner Bryssel II-förordningen, som är en förordning som binder EU:s samtliga stater, och endast dessa. Den förordningen är ett exempel på ett undantag från huvudregeln, eftersom den föreskriver att medlemsstaterna inte ska ha ett ansökningsförfarande för domar meddelade i ett annat EU-land, utan erkänna dessa domar automatiskt i nästan alla fall. Endast om ett erkännande uppenbart skulle strida mot grunderna för rättsordningen i medlemsstaten där domen görs gällande (så kallad ordre public) eller om något rättegångsfel begåtts får en medlemsstat vägra erkännande (artikel 21–22 Bryssel II-förordningen). Eftersom Filippinerna inte är en EU-medlemsstat gäller dock inte Bryssel II-förordningen i ditt fall.

Inte heller lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) är tillämplig, eftersom det är svensk lagstiftning medan frågor om erkännande av utländska domar i Filippinerna regleras av filippinsk lag.

Vilka erkännandebestämmelser som gäller i Fillippinerna har varken jag eller någon annan på Lawline kompetens inom, eftersom vi endast är kunniga inom svensk rätt (och EU-rätt, eftersom även den är relevant för Sverige). Jag ska istället råda dig att vända dig till filippinska jurister med din fråga.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?