Entreprenörs ansvar för bristfälligt utförd tjänst

FRÅGA
Hej,Vi har haft stambyten i våran brf.När vi ändå skulle byta ut köket i lägenheten efter stambyten beställde vi en asbestsanering av kakelfix i köket av entreprenören som utförde stambyten.När vi skulle flyttar hem igen var det fullt med damm kvar i köket. De hade inte ens dammsugit. Föreningen skickade in prover på dammet och det visade sig vara asbest i dammet.Innan proverna kom hade vi på entreprenörens godkännande bott i lgh i fem dygn men tre barn med följande ålder: 2 månader, 2 år och 5 år.Vilka krav kan jag ställa på entreprenören?De har fakturerat oss 20 000 för både tillval och asbestsanering.Jag tycker att de är skyldig oss ersättning i stället.Villa krav kan jag ställa på entreprenören?Tacksam för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen mellan en entreprenör som utför en tjänst hemma hos en privatperson regleras i konsumenttjänstlagen (KtjL). Denna medför en rad rättigheter för en privatperson som fått en tjänst dåligt utförd av en entreprenör. Enligt 4 § har näringsidkaren (entreprenören i det här fallet) en skyldighet att utföra tjänsten fackmannamässigt. Att lämna kvar damm, som med stor sannolikhet kan innehålla asbest, efter en tjänst som gick ut på asbestsanering borde inte kunna sägas vara fackmannamässigt utförd.

Om en tjänst inte är fackmannamässigt utförda ska den ses som felaktig enligt 9 §. Detta kan medföra en rad påföljder för entreprenören. Det hänger dock på att tjänsten är avslutad enligt 12 §. Det framgår inte specifikt i din beskrivning om entreprenören sagt att hen avslutat tjänsten men jag utgår från det. För att kunna göra gällande påföljder för fel krävs det först att man underrättar näringsidkaren om felet enligt 17 §. Om man inte gör det har man ingen rätt att göra felet gällande.

Den påföljd som blir aktuell är att kräva att näringsidkaren åtgärdar felet (20 §). Under tiden som avhjälpande inte skett har man rätt att hålla inne betalningen (19 §). Viktigt är därför att man inte betalar entreprenören så länge ni anser att tjänsten är felaktigt utförd. Om felet inte avhjälps har man rätt att få prisavdrag som motsvarar hur mycket det kommer kosta att på egen hand åtgärda felet (21 §). Detta beror på hur felaktig tjänsten är. Om det bara är damm kvar på golv som är enkelt att få bort kan prisavdraget dock tänkas vara ganska litet. Enligt 21 § får man också häva köpet, dock endast om man har stark anledning att tro att tjänsten inte kommer fullgöras. I det fallet behöver man inte betala det som återstår av betalningen. Man kan även i vissa fall få skadestånd på grund av felet enligt 31 §. Detta rör dock framför allt kostnader för annan egendom som skadats på grund av felet och andra kostnader som felet har medfört. Detta skulle vara kostnader för ersättningsboende medan sanering inte skett till exempel. Ersättning för personskada utgår dock inte enligt lagen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (472)
2021-10-21 Fel i konsumenttjänst som visar sig efter garantitiden
2021-09-29 Kan man kräva tillbaka pengarna eller kräva avhjälpning till följd av svartarbete?
2021-09-21 Kan jag häva avtalet när en målare har gjort ett dåligt jobb?
2021-09-21 Prisavdrag för fel i vara köpt på nätauktion

Alla besvarade frågor (96471)