Entreprenörens faktura överstiger uppskattat pris?

Vi har bytt ut en befintlig pool mot en ny i samma storlek men annan konstruktion. Till arbetet önskade vi också få byggt en ny altan i anslutning till poolen. Förutom ett fast pris på själva poolens byggnation fick vi ett mail med uppskattning av tillkommande kostnader för markarbeten samt ev tillkommande sprängning. Byggaren uppskattade max 15 000 för rivning av befintlig altan, 50 000 för markarbeten samt 25 000 för sprängning. Då sedan fakturan presenterades var kostnaden ca 194 000, dvs mer än dubbelt så höga! Vi ifrågasatte i ett mail och fick svaret att byggaren minsann sagt att det "forsade in vatten från skogen" (trots att dränering skulle ingå i de 50 000) samt att underlaget var mjukt mm. Detta är sant, men uppskattades inte i kronor på något vis och vi fick en chock när fakturan kom. Vi förstår att arbeten kan tillkomma, men måste han inte upplysa oss om summan då den så vida överstiger uppskattad summa?

Tyvärr betalade vi fakturan i sin helhet men börjar nu fundera på rimligheten då vi och entreprenören nu ligger i konflikt eftersom samtliga arbeten han gjort uppvisade en så dålig kvalitet att vi nu hävt avtalet. Skall inte samtliga underlag för fakturan dessutom bifogas fakturan till oss?

Har vi möjlighet att återkräva en del av beloppet? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga förstår jag det som att ni anlitat byggaren i egenskap av privatpersoner. Ifall ni istället anlitat byggaren genom ett företag blir svaret annorlunda.

Eftersom ni anlitat ett företag att utföra en tjänst åt er som privatperson blir konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. KtjL är tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att om ni avtalat om sämre villkor för er än vad lagen säger så gäller inte detta. KtjL ger alltså er som konsumenter ett starkt rättsligt skydd.

Vilket pris var ni skyldiga att betala?

Huvudregeln är att det pris ni avtalat om är det som gäller och i den mån ni inte avtalat om priset ska ni betala vad som är skäligt, se 36 § KtjL. Jag förstår det som att ni avtalat om ett fast pris för poolen men att byggaren gett er en prisuppskattning på rivning, markarbeten och sprängning till ungefär 90 000 kr. Om företagaren har lämnat en ungefärlig prisuppgift får detta pris inte överskridas med mer än 15%, se 36 § KtjL. Eftersom dränering skulle ingå i dessa 90 000 har byggaren överskridit sitt ungefärliga pris med avsevärt mer än 15%.

I vissa fall kan företagaren ha rätt till pristillägg om hen har utfört tilläggsarbeten, se 8 och 38 §§ KtjL. För att ha rätt att utföra tilläggsarbeten hade byggaren dock varit tvungen att höra av sig till er och fråga vad som skulle göras, 8 § KtjL. Eftersom byggaren inte verkar ha gjort det har hen inte rätt till pristillägg för tilläggsarbeten och 15%-regeln gäller för priset. Det ungefärliga priset byggaren lämnade på 90 000 fick alltså max uppgå till 103 500 kr (90 000*1,15).

Rätt till specificerad faktura

Ni har rätt till en specificerad faktura av byggaren men ni måste själva begära det, se 40 § KtjL. I fakturan ska det vara möjligt för er att bedöma det utförda arbetets art och omfattning och det ska även framgå hur priset har beräknats.

Vad kan ni göra nu?

Utifrån den information jag fått verkar det som att företaget har tagit ut ett mycket högre pris än de haft rätt till. Eftersom byggaren lämnade en ungefärlig prisuppgift på 90 000 hade hen endast rätt att överskrida detta pris med 15%, d.v.s. 103 500 som maxpris. Eftersom byggaren fakturerat er 194 000 är detta pris åtminstone 90 500 kr för mycket (194 000-103 500). Ni har alltså rätt att kräva tillbaka åtminstone 90 500 kr.

Min rekommendation är att ni i första hand hör av er till byggaren och meddelar att ni begär en specificerad faktura över arbetet och att ni kräver tillbaka 90 500 kr eftersom hen inte uppfyllt sina skyldigheter enligt KtjL. Om byggaren inte går med på detta rekommenderar jag er att höra av er igen med ett mer formellt kravbrev där ni tydligt redogör för era krav och vad ni grundar de på. Om byggaren fortfarande vägrar kompensera er efter det tycker jag att ni starkt bör överväga att ta ärendet vidare till domstol, men jag rekommenderar er i sådana fall att först redogöra med en jurist som kan kolla på hela ert ärende, eftersom det kan komma att kosta er endel pengar. Ni kan även vända er till ARN som kostnadsfritt prövar vissa konsumenttvister, se här.

Om ni behöver hjälp med att formulera ett kravbrev eller ifall ni vill rådgöra med en jurist kan Lawlines juristbyrå hjälpa er med detta. I sådana fall är det bara att kontakta mig på axel.bellander@lawline.se så återkommer jag omgående med en offert.Om ni skulle ha övriga frågor eller funderingar är ni även välkomna att höra av er till mig där.

Hoppas mitt svar varit till hjälp för er!

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo