Entledigande av bodelningsförättare

2015-08-25 i Bodelning
FRÅGA
Hur kan man bast entlediga en bodelningsman som inte utfor sin plikt. I min sak kastas det bort tid och saker feltolkas och gloms bort i den preliminara saksbehandlingen.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om en bodelningförättare utsetts enligt Äktenskapsbalken så kan hen entledigas "om det finns skäl för det" (Äktenskapsbalken 17 kap 5 §). Sådana skäl kan enligt förarbetena vara att bodelnigsförättaren på ett eller annat sätt är olämplig för uppdraget, eller att makarna är överens om att det inte behövs någon bodelningsförättare.

I ditt fall låter det ju snarare som om personen är olämplig för uppdraget. I sådana fall är det upp till tingsrätten att (inom ramarna för målet om skilsmässa) avgöra om personen verkligen är olämplig för uppdraget. I så fall bör du göra en begäran i målet om att bodelningsförättaren ska entledigas, och naturligtvis tala om på vilka grunder. Sedan är det upp till tingsrätten att avgöra om personen faktiskt blir entledigad.

Elin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2582)
2020-08-06 När infaller den kritiska tidpunkten för bodelningen?
2020-08-05 Har jag rätt till hälften av min frus fastighet utomlands?
2020-08-04 Hur går en bodelning till?
2020-08-03 Har ens make rätt till arv man fått vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (82638)