FrågaFAMILJERÄTTBodelning24/02/2018

Enskild firma och lån - ingår dessa i bodelningen?

Hej.

Jag äger en enskild firma och håller på och skiljer mig. Vi har inte barn tillsammans och jag vill inte ha något från henne eller lägenheten. Dock e jag orolig då hon vill dela på min enskilda firma, är det med i bodelningen? Kan det påverka min enskilda firma? Eller behåller jag den då för mig själv då den är endast min.

Hon har även tagit på sig ett lån, kommer jag då få betala hälften av detta lån? Hon står ensam på lånet och jag står ensam på min enskilda firma.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I ett äktenskap har makar giftorätt i varandras egendom. Giftorätten innebär att varje make har rätt att vid en bodelning få hälften av det sammanlagda värdet på makarnas tillgångar efter att varje make har fått räkna av sina skulder. Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) (se här).

Huvudregeln enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (se här) är att vardera make äger sina tillgångar och svarar för sina skulder. Giftorättsgods (den egendom som tillhör en make i ett äktenskap och som inte är enskild egendom) är vad som ingår i bodelningen enligt 7 kap. 2 § ÄktB (se här) och 10 kap. 1 § ÄktB (se här). Egendom kan vara enskild efter avtal om äktenskapsförord. Som jag tolkar det har ni inte upprättat något äktenskapsförord, vilket innebär att din enskilda firma i så fall ska klassas som giftorättsgods. Den ska alltså, upptagen till sitt marknadsvärde, ingå i bodelningen.

Viktigt att notera är dock att bodelningen innebär att det räknas ut ett värde som ni själva får "fylla ut" med den egendom ni vill behålla. Alltså delas inte samtliga tillgångar på hälften fysiskt sett, utan ni båda går ifrån bodelningen med egendom motsvarande hälften av boets värde. När detta värde är uträknat kan ni alltså komma överens om att du får behålla din enskilda firma.

Vad avser lånet gäller att vid en bodelning får vardera make avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods enligt 11 kap 2 § ÄktB (se här). Det eventuella överskott som blir kvar efter att vardera makens skulder har avräknats mot giftorättsgodset utgör nettobehållningen. Värdet av vardera makens nettobehållning ska läggas samman och delas lika mellan er enligt 11 kap. 3 § ÄktB (se här). Skulle det vara så att din makas giftorättsgods inte skulle räcka till för att täcka hennes skulder, kommer nettobehållningen för hennes del att bestämmas till noll. Detta resulterar i att du inte kommer att få betala några av hennes skulder, men i så fall kommer det inte finnas något giftorättsgods kvar från hennes sida att dela lika mellan er.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare