FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt07/12/2013

Enskild egendom vid köp?

Min far avled för några månader sedan. Han ägde ett hus som han, tillsammans med sina 2 syskon fick i gåva med 1/3 var med ett villkor om att det var enskild egendom. "Gåvoegendom, egendom som träder i dess ställe, jämte all avkastning därav skall utgöra gåvotagarnas enskilda egendom". Pappa köpte sedan de två syskonens tredjedelar, och är nu ägare till hela fastigheten. Vid köpet bifogades gåvobrevet till köpehandlingarna. Vad gäller, är endast 1/3 enskild egendom eller är hela fastigheten det? Tack!

Lawline svarar

Hej!

Vad som är enskild egendom regleras uttömmande i 7:2 Äktenskapsbalken. Egendom som den ena maken köpt kan inte utgöra enskild egendom om inte makarna föreskrivit så i ett äktenskapsförord. Att egendomen varit enskild egendom för din fars syskon spelar ingen roll, då villkoret inte "följer med" vid en försäljning. Om din far köpt fastighetsandelarna till marknadsvärde så kan de inte vara enskild egendom.

Om din far däremot betalat mindre än marknadsvärde så är det möjligt att det rör sig om en så kallad blandad gåva. Enligt NJA s. 457 (https://lagen.nu/dom/nja/2008s457) så bör ett villkor om att en blandad gåva utgör enskild egendom vara giltigt avseende hela egendomen om gåvomomentet är så framträdande att förvärvet i sin helhet har gåvokaraktär. I så fall måste en bedömning göras av vederlagets storlek i förhållande till marknadsvärde göras, samt syskonens avsikter tas i beaktning. Dock är det inte helt tydligt att syskonen avsett att fastigheten skulle utgöra enskild egendom genom att bifoga gåvobreven. Det går tyvärr inte att bedöma hur utfallet blir utan mer detaljer. 

Om det däremot rör sig om en vanlig försäljning så är endast din fars ursprungliga tredjedel enskild egendom.

Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230.

Vänliga hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000