Enskild egendom till efterlevande make men inte dennes arvingar

2015-01-14 i Särkullbarn
FRÅGA
Vi är gifta och har båda särkullbarn, inga gemensamma. Jag har betydligt större tillgångar på banken, som jag med min makes goda minne, inte vill skall gå i arv till hans barn vid hans ev. frånfälle. Måste vi skriva äktenskapsförord för att undvika detta? Om jag skulle avlida först, vill jag ju inte att mina barn skall ärva alla banktillgångarna utan även min man. Har hört att det skall finnas nån paragraf man kan åberopa vid ena makens bortgång som skall kunna undanta detta. Vi har inbördes testamente och äger en fastighet och 2 bilar tillsammans. Det är bara mina "bankmedel" som skall "undantas".
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller makar och arv är huvudregeln (då äktenskapsförord inte finns) att särkullbarnen får ut sitt arv direkt när maken dör, såvida inte särkullbarnen avstår från sitt arv till förmån för den efterlevande maken (se 3 kap. 1 och 9 §§ ärvdabalken, ÄB). Bodelningen omfattar då allt som inte utgör enskild egendom, d.v.s. all egendom som utgör giftorättsgods delas rakt av mellan makarna.

Då ni har ett inbördes testamente blir utfallet annorlunda. Efterlevande make ärver då all egendom med s.k. fri förfoganderätt. Detta innebär en frihet för den efterlevande att sälja, nyttja eller ge bort egendomen, men inte någon möjlighet att testamentera bort den (då skulle ju den först avlidnes arvingar gå miste om sitt arv från den avlidne maken!). Särkullbarnen har dock alltid rätt att få ut sin laglott direkt, vilket motsvarar halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB), såvida dessa inte avstår från denna del tills vidare enligt 3 kap. 9 § ÄB (som nämndes ovan). Resterande del fås dock ut först när även den efterlevande maken avlidit.

När det gäller bankmedlen är avgörande om dessa utgör enskild egendom eller giftorättsgods. Allt som inte undantagits som enskild egendom genom testamente eller mottagits genom arv/gåva där särskilt angetts att egendomen ska utgöra sådan enskild egendom utgör giftorättsgods (se 7 kap. 1 - 2 §§ äktenskapsbalken, ÄktB). Utgör bankmedlen i det här fallet inte enskild egendom, utan giftorätt, kommer dessa delas lika mellan er när den första maken dör och därmed kommer halva summan också gå till din makes arvingar. För att undvika detta skulle jag rekommendera att ni skriver in i testamentet att bankmedlen i fråga ska utgöra din enskilda egendom (se 7 kap. 3 § ÄktB). På så sätt kommer summan ärvas av din make likt tidigare, men med den skillnaden att hela summan kommer att tillfalla dina arvingar i form av s.k. efterarv.

Hoppas du känner att du fått svar på dina funderingar.

Vänliga hälsningar,

Linnea Ranvinge
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll