Enskild egendom & surrogat - aktier

Hej, jag har en fråga angående enskild egendom och surrogat. Jag äger 35% av aktierna i bolaget A och 100% av aktierna i bolaget B. Aktierna i bolaget A utgör enskild egendom genom äktenskapsförord och är värderade till 35 xkr.

Jag har sålt samtliga av mina aktier i bolaget A till mitt helägda bolag B mot en ersättning på 10 xkr. Dessa 10 xkr antar jag är surrogat för aktierna i boag A och därmed utgör min enskilda egendom.

Mitt helägda bolag B har nu "sålt vidare" samtlig av de 35% av aktierna i bolaget A till bolaget C, mot en ersättning på 35 xkr.

Min fråga är huruvida min man vid en eventuell skilsmässa har rätt till hälften av värdet av aktierna i bolaget B, då dessa inte har gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord, eller huruvida ersättningen som mitt helägda bolag B erhöll vid "vidareförsäljningen" till bolaget C utgör surrogat och därmed min enskilda egendom.

Lawline svarar

Hej!

Om inte annat anges i äktenskapsförordet avseende surrogat så blir de 10 xkr du fått för försäljningen av aktierna i bolag A enskild egendom, 7:2 p. 6 äktenskapsbalken. Att du även äger bolag B gör inte att aktierna fortsätter vara enskild egendom, då du endast äger aktierna till bolaget, inte bolagets faktiska egendom. I bolag B:s händer så är alltså inte bolag A:s aktier enskild egendom då det är bolag B som äger dem, inte du. Aktierna i bolag B fortsätter att vara giftorättsgods för dig, oavsett vilken egendom som bolaget innehar. 

Din man kommer därför vid en eventuell skilsmässa ha rätt till halva värdet av aktierna i bolag B. De 35 xkr som bolag B erhöll från bolag C vid vidareförsäljningen av aktierna i bolag A är inte surrogat till enskild egendom, då aktierna inte ägdes av dig utan av bolaget (enligt ovan). 

Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000