FrågaFAMILJERÄTTBodelning17/05/2018

Enskild egendom placerad i gemensam bostad vid bodelning

Hej. Jag har fått ett arv av min mormor (pengar). Det står i arvet det ska vara enskild egendom till mig, alltså min fru har ej rätt till dem. Vi ska nu skilja oss. Pengarna ska då vara mina. Men pengarna finns ju inte fysiskt kvar. Utan de är placerade i huset. Vi ska bodela och jag ska köpa ut hennes del. Kan jag räkna bort de pengarna då från det hon ska ha.

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att din mormor angett din rätt till arv i ett testamente. Som du skriver så gäller att egendom som du ärvt och som enligt testamentet ska vara din enskilda också förblir din enskilda egendom enligt 7 kap 1 § och 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Eftersom det endast är giftorättsgods som ingår i bodelningen vid skilsmässa har inte din fru rätt till denna egendom, 10 kap 1 § ÄktB.

Utgångspunkten är att om det är så att pengarna är enskild egendom enligt testamentet så utgör även egendom som trätt istället för arvet enskild egendom, om testamentet inte anger att så inte ska vara fallet, 7 kap 2 § p. 6 ÄktB. Bestämmelsen innebär att egendomen som har trätt istället för pengarna du fått i arv är din enskilda egendom.

Vad som dock i ditt fall kan förändra denna situation är att ditt arv (enskilda egendom) placerats i ert hus som (jag utifrån din fråga tolkar) också finansierats med giftorättsgods. Huruvida egendom som är köpt med både enskild egendom och giftorättsgods är enskild egendom eller giftorättsgods är en fråga som är oklar. I litteraturen menar man att det krävs att insatsen av enskild egendom och giftorättsgods måsta vara ungefär lika stora. I så fall kan eventuellt halva egendomen utgöra enskild egendom. Man menar alltså att man måste kunna dela upp egendomen i kvotdelar för att en viss del ska kunna utgöra enskild egendom - om man inte kan dela upp egendomen i kvotdelar så utgör hela egendomen giftorättsgods.

Sammanfattningsvis blir svaret på din fråga att det inte är helt klart. Svaret beror på om det tydligt går att se hur mycket av huset som är finansierat med enskild egendom respektive giftorättsgods. Kan man inte göra en sådan uppdelning, så är egendomen giftorättsgods. Om ni tydligt har dokumenterat vad/hur mycket som är köpt med pengarna från ditt arv gåva så kan man dela upp egendomen i kvotdelar och på så sätt räkna ut hur stor del som du har rätt till men som din fru inte har rätt till.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?