Enskild egendom och särkullbarn

Gift par med två barn, ett gemensamt det andra från mitt i tidigare äktenskap. Har inbördes testamente om allt giftorättsgods men jag har också enskild egendom (äktenskapsförord). Vet att mitt särkullbarn har rätt att få ut sin laglott från vårt gemensamma bo medan hennes syster får vänta tills min maka avlider, men vad sker med min enskilda egendom, får båda barnen dela på den eller får vårt gemensamma barn avstå från sin del? Tacksam för ett svar!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Särkullbarn har rätt att få ut hela sitt arv direkt, alltså hela arvslotten (3 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken). Såvida du inte i testamente har angett något annat har således särkullbarnet rätt till sin andel även i den enskilda egendomen, om inte han eller hon väljer att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § Ärvdabalken). Om ett sådant avstående görs får särkullbarnet ut sin del först när båda makarna avlidit, vilket motsvarar samma andel som han eller hon hade rätt till då första maken avled (3 kap. 2 § Ärvdabalken). Görs inget avstående kommer den enskilda egendomen att delas på så sätt att särkullbarnet får sin del direkt, medan det gemensamma barnet får vänta med att få ut sin andel tills båda makarna avlidit. 

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Linnea RanvingeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning