Enskild egendom genom testamente

Jag tänker skriva ett testamente till mina 3 gifta barn.

"Allt ni äger efter mig skall utgöra enskild egendom vari giftorätt ej skall ingå."

Blir då detta deras egna egendom som inte skall behöva delas med maken vid en ev skilsmässa eller dödsfall.

Övergår då också mina barns enskilda egendom till deras barn alltså mina barnbarn vid ett ev dödsfall?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring testamente hittar du i ärvdabalken. (ÄB)

Egendomen blir enskild genom testamentet

Om du uttryckligen skriver i testamentet att din egendom ska utgöra dina barns enskilda egendom så gäller det och dina barn behöver således inte dela egendomen med deras makar vid dödsfall och eventuell skilsmässa.

Du kan även välja att tillägga i testamentet att även sådant som "träder i egendomens ställe" ska utgöra dina barns enskilda egendom. Det innebär då att om till exempel ett av dina barn skulle köpa en bil för den enskilda egendomen så ska även bilen i sin tur räknas som enskild egendom.

Barnbarnens arvsrätt

Det stämmer även att dina barns enskilda egendom övergår till deras barn eftersom deras barn är bröstarvingar och alltså de första i tur att ärva. (2 kap. 1 § ÄB) Om dina barn är gifta när de går bort ärver dock maken allting med försteg framför barnen, förutsatt att barnen är deras gemensamma. Barnen får sedan ut efterarv när även maken går bort. (3 kap. 1 och 2 §§ ÄB)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Annelie BurströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning