FrågaFAMILJERÄTTBodelning21/04/2018

Enskild egendom genom surrogation vid sammanblandning med giftorättsgods?

Vår son är gift. Makarna äger en bostadsrätt, vardera 50%.

Paret ska nu köpa en ny dyrare bostad.

Vi avser att ge vår son en summa pengar som ska användas som del av lägenhetsköpet.

Vi vill att gåvan ska vara hans enskilda egendom (liksom avkastningen därav och det som träder i dess ställe) .

Vad händer vid en ev. skilsmässa?

Vår son "går in" med en större summa pengar i den nya bostaden än vad hans maka gör,

Måste de skriva äktenskapsförord eller räcker det med att att det i gåvobrevet står att gåvan ska vara vår sons enskilda egendom för att "skydda" denna del?

Gåvan, pengarna som läggs in i den nya bostaden gör väl att del av bostadsrätten "träder i gåvans/pengarnas ställe"?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som händer med bostadsrätten vid en skilsmässa. Tolkar frågan även som att du vill veta en del om bostadsrätten blir enskild egendom eftersom den tillviss del köps av pengar som din son fått i gåva från er med villkoret att det ska vara enskild egendom.

Frågorna rör alltså äktenskap och egendomsförhållandet mellan makar. Det regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad sker vid en skilsmässa?
Vid en skilsmässa ska en bodelning ske. Vilket innebär att egendomen ska fördelas mellan makarna och klassificeras. Värdet av egendomen ska sedan räknas samman och hälften delas mellan makarna. Det är bara giftorättsgods som ska ingå i bodelningen och hälften delas. Den egendomen som är enskild ska alltså bara tillfalla den maken/makan som äger egendomen och den andra maken/makan får inget utav den egendomen (7 kap. 1 och 2 § ÄktB, 10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 1 § ÄktB)

Är bostadsrätten enskild egendom eller inte?
Enskild egendom genom surrogation när egendomen köps med giftorättsmedel och enskilda medel?Huvudregeln är att surrogation till enskild egendom också blir enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Dock så kan det uppkomma två problem. Om pengarna sammanblandas med giftorättsgodset och det inte går att härleda vilka pengar som kommer från gåvan så kan pengarna förlora sin karaktär som enskilda egendom (vilket framkommer i praxis, se bland annat NJA 1992 s. 773). Bostadsrätten kommer därmed att anses som giftorättsgods om inget annat sägs. (Dock bör detta inte var något problem här).

För det andra så kommer bostadsrätten att få en blandad karaktär mellan att vara enskild egendom och giftorättsgods. Eftersom bostadsrätten köps med medel som både är giftorättsgods och enskild egendom. Det bör dock påpekas att rättsläget här är lite oklart om en egendom kan få blandad karaktär eller inte. Men det har bland annat visas sig i praxis och doktrin att det bör kunna gå om en uppdelning i ex. kvotdelar är möjligt (se bland annat NJA 1995 s. 577).

Det innebär eventuellt att den delen (exempel 1/4 av bostaden) som har köpts med pengar som är enskild egendom kommer ses som enskild egendom. Den delen ska då inte ingå i bodelningen utan bara tillfalla din son i en eventuell skilsmässa. På grund av surrogation av pengarna. Medans då resterande del (exempel 3/4) av bostadsrätten kommer att ses som giftorättsgods eftersom den är köpt med pengar som inte är enskild egendom. Den delen ska därmed ingå i bodelningen och då hälften delas. Bostadsrätten kommer då att få en blandad karaktär och både vare enskild egendom och giftorättsgods.

Vad bör ni göra?
För att vara på den säkra sidan borde din son och hans maka skriva ett äktenskapsförord där det tydligt framkommer hur stor andel av bostadsrätten som är enskild egendom respektive giftorättsgods. (7 kap. 2 § ÄktB). Det kan även, eftersom det råder en del oklarheter kring rättsläget, vara bra att ta kontakt med en jurist för att se till att allting blir rätt. Du kan alltid vända dig till info@lawline.se för mer information.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia WedinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”