Enskild egendom eller sammanblandning av enskild egendom och giftorättsgods?

2019-02-03 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min syster hade en sommarstuga som vi fått av vår far som enskidegendom (skriftligt). Efter ett antal år så löser min syster ut min del och jag investerar pengarna i min och min frus fastigheter. Nu efter att antal år så vill min fru skiljas och vi skall göra en bodelning. Kan jag hävda att de pengar som kom från min enskilda egendom inte skall räknas med vid delning av övriga "vinster" mm??Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår av din fråga att det rör sig om en bodelning till följd av äktenskapsskillnad varvid frågor om finansiering genom enskild egendom har väckts. Tillämplig lag är äktenskapsbalken, som du hittar här. Jag kommer att redogöra för olika aspekter av betydelse för att sedan återkomma till din specifika fråga.

Enskild egendom:

Enskild egendom kan som du beskriver uppkomma genom att man fått gåva med förbehåll om att det ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). Egendom som trätt i stället för enskild egendom är också enskild (7 kap. 2 § 2 st. 6 p ÄktB). Man brukar kalla den nya egendomen för surrogat för den gamla, och det finns en presumtion att om sådan egendom är enskild om inte annat har föreskrivits. Föreskrift som kan vara relevant att tolka för klassificeringen om det ska vara att anse som enskild egendom eller giftorättsgods är b.la äktenskapsförord. Det framkommer inte i din fråga att det finns något äktenskapsförord mellan dig och din maka, jag kommer därför utgå från att sådant inte finns. Annat som kan bli aktuellt är om det finns villkor från tredjeman (i detta fall din far) om att det ska vara enskilt. I ditt fall är det således ingen presumtion som verkar brytas, surrogat är enskild egendom.

Dock framgår det inga värden i din fråga på den nya fastigheten eller avkastningen när du vart utköpt av din syster från den enskilda egendomen. Det kan vara tveksamt om förvärvad egendom enligt surrogat regeln ska ses som makens enskilda egendom, när den har förvärvats genom en mindre insats av enskild egendom jämte upptagandet av ett större lån. Men så länge hela kontantinsatsen för ett förvärv sker med enskild egendom har dock hela den förvärvade egendomen ansetts vara makens enskilda (se NJA 1978 s. 526).

Sammanblandning av giftorättsgods och enskild egendom?

Det finns även en möjlighet att egendom kan få en blandad karaktär av delvis giftorättsgods, delvis enskild egendom om den anskaffats för medel av båda slagen. En förutsättning är då antagligen att insatsen av vardera egendoms slaget är ungefär lika stor och att en uppdelning på kvotdelar är möjlig.

Dock om du använt pengarna som är enskild egendom för att förbättra t.ex en fastighet som är giftorättsgods behåller denna sin karaktär av giftorättsgods. Under vissa förutsättningar kan en make dock få kompensation för sin, för sig själv oförmånliga medelsanvändning, genom så kallad skevdelning av giftorättsgodset vid bodelning (12 kap. 1 § ÄktB)

Sammanfattningsvis: Det är inte möjligt att ge ett svar med en säker slutsats på din fråga. Det är möjligt att fastigheten är enskild egendom genom surrogation, men det är inte säkert. Det kan även vara så att fastigheten är att anse som en sammanblandning av giforättsgods och enskild egendom. Alt. att du kan kompenseras enligt 12 kap. 1 § ÄktB vid en bodelning om det varit så att medlen från din enskilda egendom använts för att förbättra fastigheten som är giftorättsgods.

Hoppas du fått vägledning i din fråga även om du inte fick något direkt svar.

Vänligen

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2190)
2019-05-25 Ingår bostad utomlands i bodelningen?
2019-05-25 muntlig bodelning
2019-05-25 bodelning mellan makar
2019-05-24 Vem har rätt att få bostaden efter en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (69294)