Enskild egendom

2020-04-23 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Maken har ett företag där jag har 10 %. Vi är gifta och har två gemensamma barn och han har även två från ett tidigare äktenskap. Vi har idag ett äktenskapsförord för mina bankkonton, inget övrigt. Vi funderar på att han ger mig 240 aktier till så att vi delat lika. Vad händer om han går bort före mig gällande hans 250 samt mina 250. Vem ärver vad? Måste jag skriva nytt äktenskapsförord på mina 250 för att särkullsbarnen inte ska ärva dessa? Vad händer om jag avlider innan?
SVAR

Hej och tack för att valde Lawline med din fråga!

Till att börja med kan vi konstatera att ni är gifta, vilket för med sig flera viktiga juridiska konsekvenser. Exempelvis 7:1 ÄktB, all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Så första frågan för oss är om aktierna ses som giftorättsgods eller ej. Det beror på om de ligger i bankkontot som är öronmärkt enligt äktenskapsförordet.

Är det inte det,räknas det som giftorättsgods vilket ska bodelas vid eventuellt dödsfall, 9:1 Äktb.

Jag utgår vidare att aktierna inte är enskild egendom utan kommer vara del av bodelningen.

Vid bodelningen, då ni äger lika mycket av aktierna, så kommer ni återfå lika mycket tillbaka, då det redan var delat i två.

Vid dödsfall mellan makar gäller 3:1 ÄrvB. Enligt föreskriften kommer den efterlevande maken ärva den första maken, med fri förfoganderätt.

Det innebär att om du avlider först kommer aktierna ärvas av din make, dock med fri förfoganderätt, istället äganderätt. Det spelar inte så mycket roll, rent praktiskt för honom. Han kan spendera och använda pengar som han vill. Det viktiga är att vid hans dödsfall, delas arvet upp ytterligare mellan delen är fri förfoganderätt och allt annat, som senare delas av särkullbarnen och de gemensamma barnen.

Man gör såhär för att ditt arv endast ska gå till dina barn.

Avlider din make först, kommer samma process ske men mot dig, fast med ett undantag.

De två särkullbarnen kommer ha rätt till sin del av arvet, dvs den tidigare regeln om 3:1 ÄrvB gäller inte fullt ut. I denna situation kommer särkullbarnen ärva 50% av din makes arv, medans du ärver resterande med fri förfoganderätt.

För att summera:

i och med att ni äger lika mycket av aktierna kommer resultatet av bodelningen vara likadant som innan. Denna presumtion håller dock inte om ni äger olika mycket, då bodelningen kommer dela upp det tills det är lika.

Om du vill vara säker föreslår jag att ni undantar aktierna från bodelningen.

Ditt arv kommer aldrig ärvas av särkullbarnen, utan endast av maken och dina gemensamma barn.

Hoppas det besvarar din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1141)
2021-02-28 Fördelning av arv
2021-02-26 Hur mycket ärver mina särkullbarn om jag och min make har ett inbördes testamente?
2021-02-23 Fråga om efterarv och andelsberäkning när en av arvtagarna är ett särkullbarn
2021-02-14 Särkullbarns rätt till arv

Alla besvarade frågor (89684)