Enskild egendom

2015-06-25 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Om man som gift har ett fritidshus som enskild egendom, och båda makarna delar 50/50 på avgifter till samfälligheten, vägavgifter, fritidshusförsäkring, tanktömning osv. Kvarstår fritidshuset ändå som enskild egendom vid en bodelning? Ägaren (den som innehar den enskilda egendomen) betalar själv amortering och räntekostnader på lånet.Om båda makarna skulle dela på kostnaden för en tillbyggnad på den enskilda egendomen (fritidshuset) eller en swimmingpool, vad blir det för följder vid en bodelning?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Vad som är enskild egendom framgår av 7:1 och 7:2 Äktenskapsbalken (ÄktB) se här

Det är endast giftorättsgods som delas vid till exempel skillsmässa, se 11:3 ÄktB.

Fråga 1: Ja, fritidshuset förblir enskild egendom. Dock är huvudregeln att vardera make råder över sin egendom och står för sina skulder, se 3:1 ÄktB. Makars inbördes ekonomiska förhållanden regleras vidare i 6 kap ÄktB. Huvudregeln är att makarna ska leva efter samma ekonomiska standard.

Fråga 2: Avkastning från enskild egendom är enligt huvudregeln i 7:2 sista stycket ÄktB giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits i den handling som gjorde egendomen enskild. Om en make ökat värdet av sin enskilda egendom genom att i inte obetydlig omfattning använda sig av giftorättsgods, skall makens andel vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad beräknas som om värdet av det använda giftorättsgodset alltjämt hade ingått i den makens giftorättsgods, se 11:4 ÄktB. Bestämmelsen sträcker sig 3 år bakåt i tiden innan då talan om äktenskapsskillnad väcktes.

Exempel : Säg att ett par skiljer sig. Make As giftorättsgods uppgår till 150 tkr och make Bs till 100 tkr. Vid en delning enligt 11:3 ÄktB ska då vardera make ha rätt till 125 tkr ur boet.

Det visar sig att make A ett år innan talan om skilsmässa använt 50 tkr av sitt giftorättsgods till att öka värdet på sin enskilda egendom. Det får anses vara ett inte obetydligt värde (ca 10 % av giftorättsgodset brukar anses vara betydande). Den makens giftorättsgods ska då beräknas som 200 tkr istället för 150 tkr. Effekten blir då att makarna istället har rätt till 150 tkr ur boet efter likadelning, men make A får endast rätt till 100 tkr eftersom denne redan använt de 50 tkr som egentligen skulle ha delats från början.

Vidare blir saker som införskaffas gemensamt, giftorättsgods. Om en tillbyggnad görs med gemensamma medel, ägs det av båda makarna. Om en tillbyggnad görs gemensamt, räknas det alltså som giftorättsgods om ni inte avtalat om något annat i ett äktenskapsförord.

Vänligen

Emil Forssell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (925)
2020-07-10 Vad händer med min egendom om jag skiljer mig?
2020-07-08 Hur gör man för att få tag på en dom om äktenskapsskillnad?
2020-07-07 När har en skilsmässa utan betänketid gått igenom?
2020-07-02 Vem får bo kvar i huset vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (81929)