Ensam vårdnadshavare flytta utomlands med barn

2020-04-09 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Om en förälder har ensam vårdnad får dom då flytta utomlands med barnet utan den andre förälderns godkännande ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan hänvisas till Föräldrabalken (FB) och dess regler angående vårdnad. Lagen hittar du här .

I 6 kap. 11 § FB anges att vårdnadshavarna (i detta fall vårdnadshavaren) har rättighet och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, däribland barnets boende. En förälder som har ensam vårdnad över ett barn har således rätt att flytta med sitt barn utomlands. Att den andra föräldern, som inte är vårdnadshavare, motsätter sig en sådan flytt har ingen betydelse. Observera dock att barnet har rätt till umgänge med den föräldern som denne inte bor tillsammans med och båda föräldrarna har skyldighet att se till att detta möjliggörs, enligt 6 kap. 15 § FB.

För att summera det hela har en vårdnadshavare med ensam vårdnad rätt att flytta utomlands med sitt barn. Vårdnadshavaren ska dock se till att barnets rätt till umgänge med den andra föräldern tillgodoses. Här är det barnets behov som är styrande.

Jag hoppas att du fick svar på frågan!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3542)
2020-11-21 Återkallelse av framtidsfullmakt och subsidiära fullmaktshavare
2020-11-20 Äger makar allt tillsammans?
2020-11-14 Behöver sambo underrätta socialtjänsten när andre sambon inte får bo kvar
2020-11-13 Har barnens pappa rätt att veta vem jag träffar?

Alla besvarade frågor (86427)