FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt12/05/2014

Ensam vårdnad om barn

Hej!

Vill först informera om att jag satt i er telefonkö i ca 30min och till slut när jag kom till 1 plats så kopplades jag bort!? Provar att skriva till er och hoppas att det fungerar bättre:)

Det är så att jag skall skilja mig och vi bor i Malmö sedan 10 år tillbaka och vi har 1 barn som är 4 år. Då jag är från Sthlm vill jag nu flytta tillbaka. Jag undrar nu vad är mina chanser om jag ansöker om att få ensamvårdnad på min son? Jag har inget jobb i Malmö för tillfället men har ev något på gång i Sthlm. Jag har min familj i Sthlm som också kan hjälpa mig varför jag vill flytta dit och känner mig helt ensam i Malmö.

Tacksam för snabbt svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som handlar om vårdnad om barn behandlas i 6 kap Föräldrabalken (FB) som du hittar https://lagen.nu/1949:381.

Om man under äktenskapet har gemensam vårdnad om ett barn fortsätter vårdnaden som huvudregel att vara gemensam även efter en skilsmässa, se 3 § 2 st FB. I sådana här frågor ska man dock alltid utgå från vad som betraktas som barnets bästa i det enskilda fallet, se 2a § FB. Rent generellt anses det oftast vara till barnets bästa att ha en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Det är därför förhållandevis svårt att få ensam vårdnad om ett barn om man inte är överens om att vårdnaden ska överflyttas till enbart en förälder, se 6 § FB.

Ibland kan det dock finnas omständigheter som gör att man anser att ensam vårdnad för en förälder är det bästa alternativet. I lagen nämns som exempel på sådana faktorer t.ex. om en förälder gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling (se 7 § FB). En annan sådan omständighet är om en förälder varaktigt är förhindrad att utföra vårdnaden (se 8a § FB). I praxis har man även tagit stor hänsyn till om föräldrar har svårt att samarbeta i frågor om barnet (se även 5 § 2 st FB), om det förekommit våld mellan föräldrarna samt att en förälder inte tagit det ansvar för barnet som krävs.

Vad gäller barns boende är även det reglerat i 6 kap FB. I 14a § FB framgår det att föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn kan avtala om vem barnet ska bo hos. Om föräldrarna inte kommer överens kan rätten fatta ett beslut om hos vem barnet ska bo. Även i den här frågan ska man ta hänsyn till barnets bästa. Det som rätten brukar ta hänsyn till barnets behov av att ha bra kontakt med båda föräldrarna. Växelvist boende kan vara ett alternativ om man bor nära men med tanke på att ert barn är förhållandevis litet samt att avståndet mellan Stockholm och Malmö är stort låter det osannolikt att rätten skulle besluta om en sådan boendeform.

Sammanfattningsvis kan sägas att det är förhållandevis svårt att få ensam vårdad om ett barn om inte den andre föräldern frivilligt går med på det. Det finns dock situationer där det ändå finns möjlighet att få ensam vårdnad. Även om den gemensamma vårdnaden kvarstår kan man dock gemensamt, eller med rättens hjälp, fatta beslut om hos vilken förälder barnet ska bo. 

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,  

Anna AlfredssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000