Ensam vårdnad och krav på umgänge

2018-11-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Min dotter har inte träffat sin pappa på ca 3 månader, det har aldrig någonsin hänt. Vi har haft varannan vecka och nu på slutet varannan helg hos honom. Men nu sa han bara upp kontakten helt över en dag och hör aldrig mer av sig. Våran dotter är 8 år och vi separerade för ca 5 år sedan, jag lever med en ny sedan 3 år tillbaka utan andra barn, pappan lever med en ny sedan 2 år tillbaka med 3 till barn. Jag ringer, min dotter ringer men han svarar knappt, när han väl svarar henne så pratar dem i ca 5 min, lite om vad dem gjort och att hon saknar honom och sedan lägger dem på. Han nämner ingenting om att "ska vi träffas någon dag" eller "jag älskar dig" ingenting som gör att hon känner sig värdefull. Jag får varenda eviga dag, kväll och natt ha henne nära mig för att hon känner sig dålig och att han inte vill träffa henne mer. Så min fråga är egentligen, kan man kräva att den andra föräldern träffar sitt barn? Hon saknar honom enormt och är ledsen varenda dag och ringer men får inget svar. Hur går man vidare med detta? Vill också tillägga att pappans nuvarande har en dotter i min dotters klass så hon blir påmind om honom varje dag i skolan.. Är det möjligt att få ensam vårdnad när den ena föräldern inte bryr sig? Vi har idag nämligen gemensam vårdnad och han skriver gärna inte på papper som har med t.ex skolan att göra. Så jag är ganska orolig över framtiden med hur allt blir för henne.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. i Föräldrabalken (FB).

I alla beslut som rör dessa frågor ska man se till barnets bästa enligt 6:2a FB.

Enligt 6 kap. 15 § Föräldrabalken ska barn ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Utgångspunkten för reglerna om umgänge är att det är viktigt att barnet har kontakt med båda föräldrarna, även om dessa inte bor tillsammans. Det innebär dock inte att det alltid är bäst för barnet att umgås med den förälder som det inte bor tillsammans med.

Umgängesvägran innebär alltså att det är umgängesföräldern själv som hindrar eller begränsar barnets möjligheter att träffa honom eller henne och det trots att barnet kanske vill träffa sin förälder. barnet på detta sätt utestängs från umgänge med föräldern kan det vara till stor nackdel för barnet. För barnets skull är det varken lämpligt eller möjligt att tvinga en förälder, som inte är intresserad av sitt barn, att ta sitt ansvar i de situationer vi nu talar om. Man kan inte kräva att en förälder träffar sitt barn mot dennes vilja. Vill han inte träffa barnet finns det tyvärr inget ni kan göra.

När det kommer till ändring av vårdnaden finns det två vägar att gå. För det första är det att avtala med den andra vårdnadshavaren, i ditt fall pappan, om att du ska ha ensam vårdnad över det gemensamma barnet enligt 6:6 FB. Kan ni inte komma överens finns det en möjlighet där rätten/domstolen beslutar om vårdnadsförhållandet enligt 6:5 FB. De kan antingen besluta om att du får ensam vårdnad eller om det fortfarande ska vara gemensam vårdnad.

Det föreligger en presumtion om gemensam vårdnad och det är således det man strävar efter. Om föräldrarna inte kan komma överens leder det ofta till stora konflikter och barnet kan fara illa. Vid en bedömning om ensam vårdnad ska föreligga gör domstolen en allsidig bedömning av föräldrarnas och barnets situation.

Avvägningen består bl.a. av följande:

- En förälders lämplighet som vårdnadshavare,

- Föräldrarnas samarbetsförmåga. En gemensam vårdnad kräver ett bra samarbete mellan föräldrarna, annars kan det tyckas vara bättre med ensam vårdnad. HD har i rättsfallet NJA 2007 s. 382 framhållit att det inte ska finnas en realistisk möjlighet för föräldrarna att inom en rimlig tid lösa konflikter för att ensam vårdnad i en sådan situation ska föreligga.

- Hur stora konflikterna är, vilket hänger ihop med ovanstående punkt.

I ditt fall råder stora samarbetssvårigheter då han inte vill ha kontakt med er överhuvudtaget. Detta kan utgöra en stor faktor till att du skulle kunna få ensam vårdnad.

Den största utgångspunkten vid en vårdnadstvist är att barnets bästa sätts i första rummet. För ensam vårdnad krävs alltså att gemensam vårdnad är uppenbart oförenlig med barnets bästa.

Domstolen måste beakta alla omständigheter som kan ha betydelse för barnets bästa. Detta är bara några exempel på vad som beaktas.

Sammanfattningsvis finns det många omständigheter som måste vägas in vid en bedömning av ensam vårdnad. Jag vill inte gå in på ditt enskilda fall, då jag inte har möjlighet att göra den övergripande bedömningen som krävs, men vill han inte ha kontakt överhuvudtaget har du en stor förutsättning till det.

Med vänliga hälsningar

Therese Wibrink
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (649)
2019-04-19 Vilken roll barns uttalanden spelar vid frågor om vårdnad, boende och umgänge
2019-04-15 Om jag har ensam vårdnad, ska jag bidra till den andra föräldern?
2019-03-31 Fråga om vårdnad
2019-03-31 Vad kan jag göra som vårdnadshavare om den andra vårdnadshavaren hindrar kontakt mellan mig och min son?

Alla besvarade frågor (68021)