Enkel majoritet, kvalificerad majoritet och likhetsprincipen i samfällighet.

2017-07-17 i Föreningar
FRÅGA
I samband med ett årsmöte ska stämman fatta beslut i vår samfällighetsförening om alla medlemmar ska var med att finansiera muddring i tre områden till en kostnad på 240.000:- det blir i så fall en extra utbetalning på 4.000:-/medlem.Kan stämman fatta beslut om detta som majoritetsbeslut eller måste det vara ett enhälligt beslut?Samfälligheten består av 62 medlemmar och aktuell muddring skulle gynna 5-7 medlemmar.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Lag om förvaltning av samfälligheter (SFL) återfinns här.

Enkel majoritet eller kvalificerad majoritet?

För de flesta stämmobeslut i samfälligheter fordras enkel majoritet av rösterna (fler röstantal än hälften av de avgivna rösterna) och för vissa fordras kvalificerad majoritet (röstantal om två tredjedelar av de avgivna rösterna). Beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller med nyttjanderätt för längre tid än fem år upplåta fast egendom är enbart giltiga med kvalificerad majoritet. För alla andra frågor gäller majoritetsbeslut, härvid enkel majoritet, och om det råder lika röstantal gäller den mening som ordföranden röstat för. Se 12 § andra stycket SFL.

Likhetsprincipen

Enligt 19 § SFL gäller att vid samfällighetsföreningens förvaltning ska medlemmarnas gemensamma bästa tillgodoses och varje medlems enskilda intressen beaktas i skälig omfattning. Detta är den lagstadgade likhetsprincipen. Om beslutet enbart gynnar 5-7 av 62 medlemmar uppstår två frågor. Tillgodoses medlemmarnas gemensamma bästa med detta beslut? Den andra frågan är, har 5-7 medlemmars intressen beaktats i oskälig omfattning? Frågan är helt enkelt om det är rimligt att samtliga medlemmar betalar 4 000 kr för muddringen. Om det är så att ingen förutom dessa få antal medlemmar gynnas av ett sådant beslut är det först och främst svårt att se hur detta ändå skulle gå igenom vid en föreningsstämma, förutsatt att dessa inte tillsammans äger större andelar i samfälligheten än resterande medlemmar. Om det mot förmodan skulle gå igenom så kan det göras gällande att likhetsprincipen brustit i stämmobeslutet. Detta ska då ha brustit på så sätt att dina (och om du får fler med dig, även deras) intressen inte beaktats i skälig omfattning eftersom ni på grund av avsaknaden av tillgodoseendet av ert bästa ändå i och med fastslagandet av beslutet blir tvungna att betala 4 000 kr. Till detta måste du visa på vilket sätt beslutet enbart gynnar ett fåtal av samtliga medlemmar. Detta gör du gällande i en klandertalan mot samfällighetsföreningen vid mark- och miljödomstolen senast fyra veckor efter beslutet enligt 53 § SFL.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (524)
2021-07-26 Ska revisorn revidera verksamhets-berättelsen i en förening?
2021-07-22 Krävs föreningens godkännande för att bo i min förälders lägenhet?
2021-07-21 kan medlem i valberedning också vara firmatecknare?
2021-07-19 Behöver en ideell förening registreras?

Alla besvarade frågor (94603)