Endast en av makarna vill sälja till ett visst pris, vad gäller?

Hej! Jag och min partner skall separera. Vi har ett hus som skall säljas och ett gemensamt barn på lite mer än 1 år. Min partner har köpt en bostad redan innan huset blivit sålt, hon är inte lika beroende av ett bra försäljningspris som jag då hon har en mycket bra inkomst. Vi vet inte när huset blir sålt, vilket pris vi får och inte heller när nästa gäng flyttar in. Jag har ett lånelöfte från banken baserat på mäklarens värdering men har inte råd att betala dubbla boendekostnader för huset och ett eventuellt nytt boende. Min fråga är vad jag bör göra om läget blir sådant att hon vill sälja huset till ett pris jag inte accepterar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt kommer jag anta att det just nu pågår mål om äktenskapsskillnad mellan er och därmed tillämpa äktenskapsbalken (ÄktB). Bostaden tillhör er båda och är inte någons enskilda egendom enl. 7kap 2§ ÄktB


Försäljning av gemensam egendom vid separation

Äktenskapsbalken kommer att gälla som utgångspunkt i det fall äktenskapet ännu inte är formellt uppläst genom att det fortfarande föreligger betänketid, eller att någon annan anledning medför att äktenskapet ännu inte är upplöst enl. 5kap ÄktB

Det krävs skriftligt samtyckte (7kap 5§ 3st ÄktB) från den andra maken för att få sälja makarnas gemensamma bostad enligt 7kap 5§ 1st 1p ÄktB. Med bostad menas bl.a. en bostad som någon av er eller båda äger eller innehar och som ni båda bor i och som innehas huvudsakligen för det ändamålet. Kan även vara fast egendom, bostadsrätt eller hyresrätt. 

Däremot finns det ett undantag från detta i 7kap 5§ 2st ÄktB, där samtycke inte krävs från den andra maken om bostaden är den ena makens enskilda egendom genom att ett arv, gåva eller testamente föreskrivit det (7kap 2§ 2-4p ÄktB). 


Sammanfattningsvis så får inte din make sälja bostaden såvida ni inte är överens om försäljningen, under förutsättningen att undantaget inte är tillämpligt. 

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen, 


Tom JendbroRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”