FrågaFAMILJERÄTTBodelning17/01/2018

Ena maken sköter ekonomin

Jag och min fru har skilt oss efter över 15 års äktenskap och ska nu bodela.

Det är jag som har skött ekonomin eftersom hon har lagt sin tid på jobbet, barnen och träningen och helt enkelt tyckt det varit skönt att någon annan tar hand om räkningar och hus. Vi har under en lång period levt ett lyxfällanliv där inkomster inte alls täckt våra utgifter. Hon har inte haft insyn i ekonomin och efter 10 år orkade jag inte bry mig om att tjata på henne att sätta sig med mig och mina excel-ark och titta på läget. Hon har däremot gärna åkt med på de semesterresor vi har gjort under åren.

Till sak - vi har i omgångar höjt bolånen och 2015 gjorde vi det en sista gång. Då betalade jag av kreditkortsskulder på sammanlagt 112000 kr som hon inte visste om då och som hon nu under bodelningen hävdar att jag ska ta upp som en tillgång annars kommer hon polisanmäla mig för olovligt förfogande och bedrägeri.

Har hon rätt i sak? Ska jag gå med på hennes deal eller ska jag låta det gå till polisanmälan och rättegång?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Äktenskapsbalken anges att makar ska fördela utgifter och sysslor mellan sig och att de ska lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden ska kunna bedömas. (1 kap. 4 § ÄktB)

Under ett äktenskap har makarna separata tillgångar och separata skulder med undantag från det som makarna faktiskt köpt ihop och lån som de gemensamt står på. Huvudregeln är således att vardera make fritt kan förfoga över sin egendom. (1 kap. 3 § ÄktB) När makarna däremot separerar och bodelning ska ske kan däremot vardera makes tillgångar och skulder påverka den andre makens. Bodelning ska göras med utgångspunkt i makarnas egendomsförhållanden så som de såg den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. (9 kap. 2 § ÄktB) I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, dvs. all egendom som inte är makens enskilda. (10 kap. 1 § ÄktB) Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas vilket innebär att man räknar ihop vardera makes giftorättsgods och gör därefter avdrag för denne makes skulder. (11 kap. 1-2 ÄktB) Gemensamma tillgångar och gemensamma skulder delar makarna således lika på vid beräkningen. Vad som återstår av vardera makes giftorättsgods sedan avdrag för skulder har gjorts läggs samman och hälftendelas. (11 kap. 3 § ÄktB) Makarna ansvarar således inte för varandras skulder.

Om en hälftendelning är oskäligt med hänsyn till att äktenskapen varit väldigt kort (här räknas även samboende före äktenskapet in) eller omständigheterna i övrigt så kan bodelningen jämkas och således att en make erhåller mer av giftorättsgodset. (12 kap. 1 § ÄktB)

Ett undantag från det ovan sagda om att en make fritt får förfoga över sin egen egendom är makarnas gemensam bostad. Av lagen följer vidare att en make inte utan den andre makens samtycke får pantsätta makarnas gemensamma bostad. (7 kap. 5 § ÄktB) Min fråga till dig blir således huruvida din ex-fru har gått med på att höja bolånen. Även om din ex-fru lämnat över hela ansvaret över er ekonomi på dig så har man ett eget ansvar att ha koll på sin ekonomi och hon förväntas ändå vara insatt i sin ekonomi. Jag har därför svårt att se hur hon skulle nå framgång med en eventuell rättegång. Oavsett så får du enligt lag inte skriva med tillgångar och skulder som inte finns i bodelningen.

Jag behöver mer information för att ge ett mer utförligt svar i just ert fall varför du gärna får återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se med förtydligande angående om hon samtyckte till att höja bolånen och om det endast var din kreditskuld eller kreditskuld för sådant som hon betalat för också.

Hoppas detta i vart fall gav klarhet i rättsläget! Återkom som sagt gärna på min mail.

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”