Ena maken gör sig av med tillgångar innan äktenskapsskillnad väcktes

2021-04-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej.Min man och jag har registrerat äktenskapsskillnad i december 2020.Han lämnade oss i början av novenber 2020.Mellan det och då vår äktenskapsskillnad registrerades upptäckte jag att hans ena mc(Harley Davidsson) var borta.Han sa att han hade ställt den på klubben.Idag fick jag veta att han har sålt den.Den trodde jag skulle ingå i bodelningen.Nu vet jag inte exakt när han sålde den,innan eller efter äktenskapsskillnaden.Hur funka det då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du är osäker på ifall din man har sålt sin mc innan eller efter ni ansökte om äktenskapsskillnad. Jag kommer därför förklara vad du kan göra i båda dessa situationer. Reglerna som är aktuella finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Huvudregeln för makars egendom

Utgångspunkten är att varje make får förfoga över sin egen egendom och att bodelningen ska utgå från hur egendomsförhållandet såg ut den dag äktenskapsskillnad väcktes ( 9 kap. 2 § första stycket ÄktB). Det betyder att egendom som den ena maken görs sig av med precis innan äktenskapsskillnad väcktes vanligtvis inte räknas in i bodelningen.

Samtidigt vill jag dock skriva att även pengar på kontot utgör giftorättsgods. Alltså om din man sålt motorcykeln och fått in köpeskillingen på sitt konto kommer pengarna ingå i bodelningen. Om han skulle använda pengarna för att köpa något annat kommer det också räknas som giftorättsgods och ingå i bodelningen. Om han istället säljer motorcykeln mycket billigt eller använder den för att öka värdet av sin enskilda egendom finns det skyddsregler du kan åberopa.

Specialregel för fall där make minskar sitt giftorättsgods innan äktenskapsskillnad väcktes

I vissa fall går det ändå att inkludera egendom som redan gjorts av med innan äktenskapsskillnad väcktes i bodelningen. Om den ena maken utan den andra makens samtycke, inom 3 år innan talan om äktenskapsskillnad väckts inte i obetydlig omfattning minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods för att öka värdet av sin enskilda egendom, ska den andra makens andel vid bodelningen beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset fortfarande ingår i makens giftorättsgods (11 kap. 4 § första stycket ÄktB). Med inte obetydlig omfattning menas i förarbetena ett värde som i relation till din makes egendom är mer än 10 % av totalen.

Om din man till exempel har giftorättsgods till värde av 1 milj och han gav bort motorcykeln för mer än 100 000 kr kan det anses vara en minskning i inte obetydlig omfattning.

Sammanfattning

Som huvudregel är det egendomsförhållandet på den dagen som äktenskapsskillnad väcktes som är avgörande för ifall egendom ska vara med som giftorättsgods i bodelningen eller inte. Alltså ingår egendom som sålts innan äktenskapsskillnad väcktes vanligtvis inte i bodelningen. Det finns dock undantag till denna huvudregel, till exempel kan köpeskillingen ändå ingå i giftorättsgodset genom att vara pengar på hans bankkonto. Om förutsättningarna som beskrivit ovan är uppfyllda kan även specialregeln vara tillämpbar (11 kap. 4 § första stycket ÄktB).

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1097)
2021-10-20 Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa?
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning

Alla besvarade frågor (96521)