en vän har sålt min hund, vad kan jag göra?

FRÅGA
Min vän skulle vara hundvakt 1 vecka. Dagen efter hunden lämnats till någon jag litade på så sålde hon hunden. Hennes svar var: det var en mördar hund så jag gjorde det för din säkerhet. Hur kan det var lagligt. Har vänt mig till polisen ett flertal ggr och dom lägger bara ned detta. Vad kan jag göra för att få igen min älskade hund?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att säga att jag beklagar att detta har hänt dig.

Föreligger brottslig handling?

Händelsen som du beskriver skulle jag säga utgöra brottet olovligt förfogande. Detta är ett brott när någon har haft egendom i sin besittning lovlighen, alltså då du lånat ut hunden till personen för att vakta den, men denna person har då såld hunden vilket berövat dig av din äganderätt (10 kap. 4§ brottsbalken). Det låter konstigt att polisen har lagt ned detta. Sannolikt är det nedlagt på grund av bevissvårigheter.

Alternativt skulle brottet bedrägeri kunna vara aktuellt, men det förutsätter att personen vilselett dig att överlämna hunden till henne, för att hon sen med avsikt om detta skulle sälja den (9 kap. 1§ brottsbalken). Det är dock lite svårare att bedöma utifrån dessa omständigheter. Du behöver dessutom veta vilket brott som föreligger för att kunna anmäla till polisen, utan det är polisen jobb att utreda det.

Ett sista alternativ till brottslig grund skulle vara egenmäktigt förfarande, om någon utan tillgrepp olovligen rubbar någon annans besittning och detta medfört en svårighet för ägaren att disponera över egendomen (8 kap. 8§ brottsbalken). Detta är dock lite osäkert, då det som utgångspunkt också innefattar ett olovlig tagande, men det behöver inte vara så.

Relationen till köparen av hunden

Det är en svår situation när någon har köpt något som man tror säljaren har varit behörig att sälja. Då ska man avgöra vem som har bättre rätt till egendomen. Om du skulle hitta vem som har köpt hunden, eller redan vet, så kan det vara svårt att få tillbaka hunden. Utgångspunkten är att köparen av hunden får behålla hunden, om denne var i god tro om att säljaren fått sälja hunden (2§ godtrosförvärvslagen). Om köparen har god grund för att det är sannolikt att säljaren har fått sälja hunden, utifrån omständigheterna kring köpet och liknande, och denne inte borde misstänkt att säljaren inte fått sälja hunden, så föreligger god tro för köparen. Om du dock har registrerat hunden i Jordbruksverkets hundregister där du står som ägare, kan man argumentera för att köparen borde undersökt detta vid köpet och då insett att säljaren inte var den rättmätiga ägaren.

Den rättmätiga ägaren har dock ett litet utrymme att få tillbaka egendomen även om köparen är i god tro, om den fråntagits ägaren olovligen och om ägaren kräver tillbaka den inom sex månader från det att man fått kännedom om var hunden finns (3§ godtrosförvärvslagen). Här är dock det problematiska att hunden inte tagits ifrån dig olovligen, utan du lämnat över hunden frivilligt, även om det inte var för syftet att personen skulle sälja den. Vid olovligt förfogande är det alltså svårt att få rättslig rätt att kräva tillbaka av hunden tyvärr… Kan man dock konstatera att brottet egenmäktigt förfarande skett, skulle det kunna gå att kräva tillbaka hunden.

Vad kan du göra nu?

Det låter underligt att polisen har lagt ned ärendet, och jag kan inte riktigt säga varför. Det du kan göra är att begära överprövning av polisens beslut att lägga ner förundersökningen. Denna begäran ska du skicka till den lokala polismyndigheten som fattade beslutet. Det är bra om du har något som kan styrka gärningen, exempelvis sms-konversationer mellan dig och den andra personen, få henne att erkänna i sms att hon såld hunden mot din vilja eller liknande, som kan utgöra en bättre grund för polisen att utgå ifrån. Det är dock tråkigt om du ska behöva göra detta arbete, då polisen borde utreda händelsen i första hand. Generellt så är skyddet vid frivillig överlåtelse sämre än för olovligt tagande när det gäller köparens goda tro och rätt att behålla egendomen.

Det föreligger också en civilrättslig tvist i grunden för detta, alltså att din kompis har begått ett typ av avtalsbrott er emellan genom att bryta mot vad ni avtalat om. Detta kan utgöra grund för en civilrättslig tvist i tingsrätten, men jag skulle säga att det inte riktigt löser dina problem med att få tillbaka hunden, utan om du skulle vinna tvisten skulle du kunna få skadestånd.

Jag önskar verkligen att jag kunde hjälpt dig mer i denna situation. Du kan alltid försöka vända dig till olika Facebook grupper och liknande nätverk för att försöka lokalisera den som köpt hunden. Har du tur så vill den självmant lämna tillbaka hunden. Tänk dock på att inte "hänga ut" någon i onödan i inlägget, utan var saklig, då det kan vara brottsligt att göra detta.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor och att det verkligen löser sig för dig!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?