En umgängesförälders "rätt"

2015-11-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Jag och min före detta har gemensam vårdnad om vår 15-åriga dotter. Hon har bott mest hos mitt ex och är skriven där, så har det varit ända sedan vi flyttade i sär för 7år sedan. I veckan fick jag reda på att jag tydligen då är enbart "umgängesföräldet" och har begränsade juridiska rättigheter gällande beslut om barnet. Vilka rättigheter har jag, då det gäller "bestämmandefrågor"? Får boendeförälderna fatta "alla" beslut gällande vad barnet får och inte får göra helt utan att ta hönsyn till min vilja? Får borndeföräldern till exempel låta barnet flytta hemifrån fast jag tycker det är olämpligt?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om jag förstår det rätt har du fortfarande gemensam vårdnad om ditt barn, men barnet bor stadigvarande hos den andra vårdnadshavaren.

Vid gemensam vårdnad har man något som kallas gemensam bestämmanderätt. Detta innebär att man skall sammarbeta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter så som ekonomi, utbildning och hälsa. Man skall som vårdnadshavare i princip fatta alla beslut tillsammans. Detta framgår av 6:13 i Föräldrabalken. När det är så att barnet bor endast hos den ena kan det dock bli svårt för den ena föräldern att konstant samtala med den andra i alla frågor som rör barnet. Så i beslut som rör den dagliga omsorgen så som kläder, mat eller hur barnet skall spendera sin fritid, kan man besluta själv. I större mer ingripande frågor skall man alltså besluta tillsammans.

Så för att svara på din fråga har du viss "rätt" att vara med i beslut som rör ditt barns angelägenheter. Det är dock upp till er att lösa de konflikter ni har själva. De frågor du tar upp är inget som en domstol skulle kunna besluta i om ni inte skulle vilja ansöka om ensam vårdnad.

Jag hoppas detta kan hjälpa dig!

Med Vänlig Hälsning

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3552)
2020-12-04 Kan modern hindra att ett ofött barn bortförs till faderns hemland?
2020-11-30 Kan halvsyskon eller kusiner ärva?
2020-11-30 Vem har rätt att bestämma vart barnet ska bo?
2020-11-30 Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?

Alla besvarade frågor (86931)