FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder06/04/2018

En person som begår brott och som är omhändertagen med stöd av LVM kan som straff få fortsatt vård

vilken lag har företräde brottsbalken eller LVM? om en person blir dömd till fängelsestraff för ett brott och samtidigt är omhändertagen enligt LVM §13 vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I mitt svar kommer jag gå igenom vad som gäller enligt brottsbalken (BrB) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), när en person som är omhändertagen med stöd av LVM begår ett brott. Vad som gäller varierar från fall till fall och därför kommer jag bara berätta vad som gäller generellt enligt lagen. Om du skulle vijal ha ett mer utförligt eller precist svar så är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Vilket straff en person ska för ett brott bestäms genom brottsbalken
I BrB inns bestämmelser om hur ett straff ska bestämmas. I BrB finns det också särskilda bestämmelser om straff när en person som är omhändertagen enligt LVM begår ett brott. Det är alltså BrB som används för att bestämma straff. Att en person är omhändertagen enligt (LVM) 13 § gör dock att en viss bestämmelse i BrB ska användas.

Domstolen får besluta om att personen som har begått ett brott ska få fortsatt vård
När en person som är omhändertagen enligt LVM begår ett brott får domstolen besluta att personen ska få fortsatt vård.Domstolen lämnar då över till den som redan har hand om vården att se till att personen får behövlig vård, BrB 31 kap 2 § 1 st.

Om brottet som personen har begått kan ge fängelse i mer än ett år så ska det dock finnas särskilda skäl för att domstolen ska överlämna vårdansvaret till den som redan har hand om vården, BrB 31 kap 2 § 2 st. Om domstolen kommer fram till att det inte föreligger särskilda skäl så kommer domstolen istället bestämma straffet. Om brottet kan ge fängelse så kan domstolen bestämma att personen istället ska få villkorlig dom eller skyddstillsyn istället.

Åklagaren kan låta bli att åtala en person för brott som är omhändertagen med stöd av LVM
Jag vill även nämna att åklagaren kan välja att inte väcka åtal mot en person trots att det finns tillräckliga bevis mot personen. Om en person har begått ett brott innan hen blev omhändertagen för vård eller under tiden personen fick vård ska åklagaren pröva om det är lämpligt att väcka åtal. För att åklagaren ska pröva om det är lämpligt att väcka åtal så få brottet inte kunna ge mer än ett års fängelse, LVM 46 §.

Sammanfattningsvis får domstolen besluta om att personen får fortsatt vård istället för fängelse eller något annat straff. Vad domstolen beslutar beror mycket på hur högt straff det aktuella brottet kan ge enligt lag.

Om brottet inte kan ge mer än ett års fängelse så ska åklagaren pröva om det är lämpligt att väcka åtal. Det finns alltså en möjlighet att åtal inte väcks om åklagaren bedömer det som olämpligt med hänsyn till personens behov av vård.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Louise BergstrandRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo