En makes rätt till fri förfoganderätt

Hej Min pappa testamenterade 50% av sin förmögenhet till mig och mina syskon(alla över 18), resterande del till barnbarn och sin nyvarande fru(ej vår mor, samt de har ej barn tillsammans). Han har även skrivit in att sin fru har livslång nyttjande rätt alternativt livslång fri förgoganderätt av all egendom.

Om jag har tolkat lagen rätt så kan man inte ge nyttjande rätt till någon annan på den del som barnen(jag) har rätt till(50%av hans egendom), utan som barn har rätt att ta ut sin del direkt, och den får inte skjutas upp i framtiden genom livstids fri nyttjande rätt alt fri förfoganderätt ges till annan?

Min fråga lyder: Om jag jämkar testamentet (för att få ut min lagliga del av testamentet, också det han testamenterat till mig), dvs som hans barn. Vad händer med de kvarstående i testamentet? Har barnbarnen fortfarande rätt till sin del som står i testamentet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är ärvdabalken (ÄB)(1958:637) som reglerar frågor gällande arv. Jag tolkar din fråga som att er far har testamenterat 50% av sin egendom till sina barn, dvs. sina bröstarvingar. Detta är i enlighet med regeln om laglott (ÄB 7 kap. 1 §), vilket stadgar att bröstarvingar ska ha rätt till hälften av sin arvslott. Med arvslott menas det som bröstarvingarna har rätt till enligt lag. Den sammanlagda arvslotten för alla bröstarvingar blir 100%, vilket innebär att den sammanlagda laglotten för alla bröstarvingar blir 50%. Den resterande egendomen kan den avlidne testamentera hur hen vill. Det finns således inget problem med att barnbarnen samt frun har rätt till 50% av er fars förmögenhet. Att frun ska ha livslång fri förfoganderätt av all egendom är dock mer komplicerat. För att det ska vara möjligt att testamentera all egendom med fri förfoganderätt till den efterlevande maken så krävs det att den avlidne har gemensamma barn med den efterlevande maken. Detta krav är inte uppfyllt i detta fall och av denna orsak så kan er fars nya make inte ärva all egendom med fri förfoganderätt. Den efterlevande maken, dvs. frun har dock naturligtvis rätt till sin testamenterade andel. Fördelningen går jämnt ut och bröstarvingarnas laglott begränsas således inte i detta fall.

Sammanfattning:
I detta fall kommer alla parter att ha rätt till den andel som de har fått genom testamentet. Den efterlevande frun kan dock inte få fri förfoganderätt på all egendom eftersom den avlidne inte har gemensamma barn med den efterlevande maken.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”