En hyresvärd kan inte på eget bevåg avhysa en hyresgäst

Vi hyr en stuga tom i sommar. Pga ekonomiska problem fick vi anstånd med mars hyra tom 14:e trots att vi förklarat att vi inte kan bet förrän 26:e. HV begär nu att vi ska lämna huset senast 15:e kl 19:00. Får han göra så?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågor angående hyra regleras i 12 kap. jordabalken (JB), ofta kallad "hyreslagen".

Som hyresgäst är man skyldig att betala hyran i rätt tid, och har betalning inte skett inom en vecka från förfallodagen anses hyresrätten förverkad enligt 12 kap 42 § p. 1 JB.
För att förverkning ska kunna ske krävs att:

Hyresvärden uttryckligen säger upp avtalet i förtidHyresvärden delger hyresgästen en underrättelse för hur denne ska betala det förfallna beloppet för att undvika en förverkningHyresvärden måste underrätta socialnämnden om uppsägningen, samt anledningen till den. Hyresgästen får enligt 12 kap. 44 § 4 st JB inte skiljas från boendet om socialnämnden tar på sig betalningsansvaret för hyran.

När du som hyresgäst har underrättats om uppsägningen har du 3 veckor på dig att betala den förfallna hyran, för att undvika vräkning. Det betyder att du, om du betalar hyran inom 3 veckor från och med den dag uppsägningen skedde, har du rätt att bo kvar i bostaden, 12 kap 44 § p 1 JB.

En obetald hyra är således en grund för vräkning, om betalning inte sker enligt ovan. Ansökan om vräkning görs av hyresvärden hos Kronofogdemyndigheten, vanligtvis genom ett betalningsföreläggande som första steg.
Att avhysa någon kan alltså inte en hyresvärd göra på egen hand, utan denne måste invänta ett beslut om avhysning från Kronofogdemyndigheten.

Det framkommer inte av din fråga hur de exakta omständigheterna ser ut i ditt fall, vilket datum den aktuella hyran förföll, när hyresvärden underrättade dig om uppsägningen och så vidare. Det framkommer inte heller om hyresvärden har uppfyllt kraven som ställs för att hyresrätten ska anses förverkad, varför jag inte kan ge ett mer exakt svar på din fråga än såhär.

Hoppas svaret var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Karolina SandgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Köp och hyra av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000