Elektronisk fotboja: ett alternativ till kortare fängelsestraff

2019-09-23 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Om man får ett straff som innebär fängelse 1år, kan man på något vis ansöka om fotboja tidigare än 6 månader?Te.x att den dömde har barn som behöver hjälp osv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är: Nej.

Anledningen till att svaret på din fråga ska besvaras nekande beror på att när handläggare x på Kriminalvården ska pröva huruvida person y ska få undergå verkställighet av dom på fängelse utanför anstalt (genom så kallad elektronisk fotboja), så kommer handläggare x inse att den skriftliga ansökan brister i ett helt grundläggande rekvisit. Nämligen att Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll (Intensivövervakningslagen) över huvud taget inte är tillämplig. I nämnda lag, första paragrafen framgår att lagen endast är tillämplig vid verkställighet av dom på fängelse om den dömde ska avtjäna fängelse i högst sex månader. Med andra ord är lagen INTE tillämplig om den dömde ska avtjäna fängelse längre tid än sex månader. Det innebär att om person y är dömd till ett längre fängelsestraff än sex månader så kommer det inte på fråga att tillåta person y att få en elektronisk fotboja i stället. Det gäller oaktat den dömdes barn.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll