Elektronisk fotboja: ett alternativ till kortare fängelsestraff

2019-09-23 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Om man får ett straff som innebär fängelse 1år, kan man på något vis ansöka om fotboja tidigare än 6 månader?Te.x att den dömde har barn som behöver hjälp osv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är: Nej.

Anledningen till att svaret på din fråga ska besvaras nekande beror på att när handläggare x på Kriminalvården ska pröva huruvida person y ska få undergå verkställighet av dom på fängelse utanför anstalt (genom så kallad elektronisk fotboja), så kommer handläggare x inse att den skriftliga ansökan brister i ett helt grundläggande rekvisit. Nämligen att Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll (Intensivövervakningslagen) över huvud taget inte är tillämplig. I nämnda lag, första paragrafen framgår att lagen endast är tillämplig vid verkställighet av dom på fängelse om den dömde ska avtjäna fängelse i högst sex månader. Med andra ord är lagen INTE tillämplig om den dömde ska avtjäna fängelse längre tid än sex månader. Det innebär att om person y är dömd till ett längre fängelsestraff än sex månader så kommer det inte på fråga att tillåta person y att få en elektronisk fotboja i stället. Det gäller oaktat den dömdes barn.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1125)
2019-12-08 Vad är den troligaste påföljden för snatteri?
2019-12-07 Uppgifter om dagsböter och villkorlig dom i belastningsregistret
2019-12-04 Gallring av böter ur belastningsregistret
2019-11-30 Syns det i belastningsregistret att man blivit misstänkt för brott?

Alla besvarade frågor (75509)