Elektronisk fotboja: ett alternativ till kortare fängelsestraff

2019-09-23 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Om man får ett straff som innebär fängelse 1år, kan man på något vis ansöka om fotboja tidigare än 6 månader?Te.x att den dömde har barn som behöver hjälp osv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är: Nej.

Anledningen till att svaret på din fråga ska besvaras nekande beror på att när handläggare x på Kriminalvården ska pröva huruvida person y ska få undergå verkställighet av dom på fängelse utanför anstalt (genom så kallad elektronisk fotboja), så kommer handläggare x inse att den skriftliga ansökan brister i ett helt grundläggande rekvisit. Nämligen att Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll (Intensivövervakningslagen) över huvud taget inte är tillämplig. I nämnda lag, första paragrafen framgår att lagen endast är tillämplig vid verkställighet av dom på fängelse om den dömde ska avtjäna fängelse i högst sex månader. Med andra ord är lagen INTE tillämplig om den dömde ska avtjäna fängelse längre tid än sex månader. Det innebär att om person y är dömd till ett längre fängelsestraff än sex månader så kommer det inte på fråga att tillåta person y att få en elektronisk fotboja i stället. Det gäller oaktat den dömdes barn.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1099)
2019-10-17 Kan man bli av med vårdnaden för sitt barn om man begår brott?
2019-10-06 Vad definieras som återfall i brott och när beaktar domstolen detta?
2019-10-05 Påföljd för bilförare med narkotika i kroppen
2019-10-04 När försvinner en prick ur belastningsregistret för en person under arton år?

Alla besvarade frågor (73804)