Ekonomiska föreningars rättskapacitet

2017-02-27 i Föreningar
FRÅGA
Kan en ekonomisk förening äga ett aktiebolag? Och var kan man i så fall få hjälp med detta, eller rådgivning hur man gör? Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. En ekonomisk förening utgörs av minst tre medlemmar, som kan vara både fysiska och juridiska personer. Man måste inledningsvis hålla en konstituerande stämma, där man antar föreningens stadgar, samt utser en styrelse, ställföreträdare och en revisor. Föreningen bildas sedan när stadgar, protokoll samt en registreringsblankett skickats in till bolagsverket. En ekonomisk förening är en juridisk person vilket innebär att föreningen kan förvärva rättigheter och skyldigheter och därmed även kan äga aktier i ett aktiebolag.

Det som skiljer den ekonomiska föreningen från aktiebolaget är att medlemmarna i den ekonomiska föreningen måste vara aktiva i föreningen i någon mån. En person som är ställföreträdare för den ekonomiska föreningen kan ingå avtal för föreningens räkning. Detta innebär att den ekonomiska föreningen kan köpa aktier i ett aktiebolag som föreningen sedan äger som vilken person som helst. När aktiebolaget sedan delar ut vinstmedel, skall eventuell utdelning gå till den ekonomiska föreningen. Ekonomiska föreningar lyder under Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Carl William Ahlberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?