Ekonomiska band mellan makar under betänketiden

2021-05-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej. Jag har ansökt om skilsmässa från min fru och det har mottagits av tingsrätten. Under betänketiden, vad är mina ekonomiska skyldigheter gentemot min blivande ex-fru? Under äktenskapet har min inkomst utgjort ca 95% av vår ekonomi. Har hon rätt att kräva hälften av min lön under betänketiden? Jag betalar fortfarande alla räkningar, även hennes.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om makars ekonomiska förhållanden finns i Äktenskapsbalken (ÄB).

Under betänketiden anses makar fortfarande som gifta vilket innebär att makarna fortfarande har ett ekonomiskt band. Huvudregeln är att båda makarna ska bidra till utgifter efter förmåga under äktenskapet (6:1 ÄB). Först efter äktenskapsskillnaden bryts det ekonomiska bandet och utgångspunkten är då att vardera make ansvarar för sig egen försörjning (6:7 st 1 ÄB). I undantagsfall kan dock den ena maken som har bättre ekonomisk förmåga behöva betala underhållsbidrag till den andra maken under en övergångsperiod, om denne inte har möjlighet att försörja sig själv (6:7 st 2 ÄB).

Även om gifta makar har en skyldighet att gemensamt bidra ekonomiskt, är utgångspunkten att vardera make råder över sina egna tillgångar (1:3 ÄB). Du har alltså ingen skyldighet att ge hälften av din lön.

Sammanfattningsvis anses ni fortfarande vara gifta under betänketiden. Under denna tid gäller därför fortfarande regeln om att ni ska bidra ekonomiskt till utgifter efter förmåga. Även om ni är gifta råder du själv över dina egna tillgångar.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa Lundqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1052)
2021-06-16 Tidpunkten för bodelning
2021-05-31 Utifrån vilken dag värderas egendom vid bodelning?
2021-05-31 Har min fru rätt till tillgångar i bodelningen även om det finns ett äktenskapsförord, på grund av ojämlikhet i tillgångsmassa?
2021-05-26 Hur skiljer man sig om man är överens?

Alla besvarade frågor (93145)