FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder26/08/2016

Egenmäktigt förfarande

Vad är maxstraffet för egenmäktigt förfarande?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Egenmäktigt förfarande finns reglerat i brottsbalken 8 kap 8 § (se här). Påföljden för egenmäktigt förfarande är böter eller fängelse i högst 6 månader. Om brottet är att anse som grovt, alltså grovt egenmäktigt förfarande, är påföljden fängelse i högst två år.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor.

Melanie AscoughRådgivare
Hittade du inte det du sökte?