Egendom vid skilsmässa

Hej!

Jag och min man ska skiiljas. Vi har varit gifta i 16 år o innan dess sambo i 9 år. Vi har inga gemensamma barn.

Min man ville utnyttja betänketiden på 6 månader.

Jag har två frågor:

1. Hur räknas värdet på bostadsrätten. Gäller det från tiden när det registrerades hos Tingsrätten? Vi hade i den perioden 4 olika mäklare hemma som värderade bostaden men vi har det inte skriftligt men fått information om att vi kan få intyg på värderingen. Bostadsrätten är mycket attraktiv i området där vi bor. Maken vill lösa ut mig o fått lån beviljat för det.

2. Har flera privata pensionsförsäkringar . Förmodar att de ingår i bodelningen även om jag inte betalt in något under vårt äktenskap.

Har en försäkring i Skandia Livförsäkring med engångspremie som betalades in 19. Min son står som medförsäkrad i försäkringsbrevet. Vad gäller för denna försäkring?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När det gäller skilsmässa och bodelning i anledning av denna blir äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig, lagrum som hänvisas till nedan går att finna under nu infogad länk.

Makarnas egendom
Beträffande egendomen ni som makar äger kommer all egendom att utgöra giftorättsgods (ingå i bodelning) så länge denna inte gjorts till enskild egendom, exempelvis genom äktenskapsförord. Detta följer av 7 kap. 1 och 2 §§ ÄktB.
Av 9 kap. 1 § ÄktB framgår att makarnas egendom vid äktenskapsskillnad fördelas genom bodelning. Allt giftorättsgods kommer att ingå i denna bodelning (10 kap. 1 § ÄktB) och värdet av allt som ingår ska delas lika mellan er. Dvs. ingår giftorättsgods till ett värde av 400 000 ska detta delas så att ni erhåller egendom till ett värde av 200 000 var.

Jag kommer nu att behandla dina två frågor var för sig.

Bostadsrätten
En bodelning göra med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Som du varit inne på, avses med "den dag då talan väcktes" dagen då ANSÖKAN om äktenskapsskillnad INKOM till tingsrätten. Detta är vad man kallar "den kritiska tidpunkten" och värderingen av all egendom som ska ingå i bodelningen förs utifrån vad den var värd vid denna kritiska tidpunkt. Detta följer av 9 kap. 2 § ÄktB.

Då ni har värderat bostaden och kan få intyg på detta kan ni alltså lösa det precis som du skrivit, han kan lösa ut dig och överta bostaden.

Pensionsförsäkringarna (privata)
Privata pensionsförsäkringar ska som huvudregel ingå vid bodelningen som följer vid en skilsmässa. Om det på grund utav andra skäl skulle vara oskäligt att dessa pensionsförsäkringar ingår kan de dock undantas och ej ingå i bodelningen. Detta kan vara till exempel om din make har tjänstepension (ingår inte i bodelning) men du endast har privata pensionsförsäkringar. Det skulle då vara oskäligt om endast en av er tvingas dela pensionen. I 10 kap. 3 § ÄktB finns regleringen om pensionsförsäkringar vid en bodelning.

Livförsäkringen
Livförsäkringen kommer att ingå i bodelningen så länge den inte gjorts till enskild egendom då det är egendom som du äger. Den utgör giftorättsgods så länge den inte är enskild egendom.

Jag hoppas detta ger svar på din fråga!


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000